Monthly archive for December 2016

Ang Kahulugan ng Krus

Ang Kahulugan ng Krus Disyembre 14, 2016 L : Panginoong Diyos, noong 9:14 ng hapon Miyerkules sa Santa Teresa simbahan, sa harap nga rebulto ng Divino Nino Hesus, rebulto ng Our Lady of Guadalupe at Juan Diego. Ngayon ang Diyos pinayagan ako sa huling oras upang paghandaan

Read more

Si Hesus ay Manggagamot

Disyembre 4,2016 Ang mensahe ay nanggaling sa Inspirasyon ng Banal na Espiritu kay L. L.,Panginoon Diyos noong 7:05 ng hapon,Linggo,Disyembre 4,2016 sa simbahan ng Santa Teresa, sa harap ng Tubernakulo, sa altar na may Krus, may rebulto  ng Inang Maria karga niya si Hesus,may rebulto ni Jose

Read more