Monthly archive for December 2016

2016-12-28 Thông điệp của Thánh Stephano

Ngày 28, tháng 12, năm 2016 L. Lạy Chúa, 12 giờ 11 phút, ngày Thứ Tư, tháng 12, ngày 28, 2016, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại thánh tượng Divino Nino Jesus, thánh tượng Mẹ Guadalupe và thánh tượng Juan Diego. Con cùng với tất cả những

Read more

Thánh Gioan Thánh Giá – Ý Nghĩa của Thập Tự Giá

Ngày 14, tháng 12, năm 2016 L: Lạy Chúa, 9 giờ 14 phút, ngày Thứ Tư, ngày 14, tháng 12, năm 2016, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại thánh tượng Divino Niño Jesus, tại thánh tượng Mẹ Guadalupe, và Thánh Juan Diego. Hôm nay, Chúa cho phép

Read more

ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN LINH ỨNG

Ngày 4, tháng 12, năm 2016 Đây là thông điệp linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. L.: Lạy Chúa, 7 giờ 05 phút, ngày Chúa Nhật, tháng 12, ngày 4, 2016, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước nhà tạm, bàn thờ, Thập Tự

Read more