Monthly archive for January 2017

Revive the Good News

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese, European Spanish y French.

Read more

Ngày Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ang Regalo ng Anim na Kowtows

Enero 4, 2017 Ang mensaheng  ito ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. noong ginagawa niya ang anim na Pagyukod o Kowtows (1) L.: O Panginoong Diyos, 9:24 ng umaga, Miyerkules, sa Santa Teresa simbahan, sa ampunan. Ngayon ay pinaalala ng simbahan ang pagdiriwang

Read more