Monthly archive for February 2017

Ngày 12, tháng 02, năm 2017

Ngày 12, tháng 02, năm 2017 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy L.:Lạy Chúa, 6 giờ 20 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 02, ngày 12, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung

Read more

Thông Điệp của Đức Mẹ – Lễ Mẹ Lộ Đức

Ngay 11, tháng 2, năm 2017 Đức Mẹ: L., A., hai con thương yêu của Mẹ, Hôm nay là ngày Thứ Bảy, Mẹ biết các con luôn luôn đến nhà tạm để chầu Bí tích Thánh Thể.  Đúng, Mẹ rất mong muốn mỗi một ngày Thứ Bảy các

Read more

2017-2-1 SÁU LẠY DÀNH CHO GIỚI TRẺ

Ngày 1 tháng 2, năm 2017 L.: Lạy Chúa, 9 giờ 41 phút, ngày Thứ Tư, tháng 2, ngày mùng 1, 2017 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh. Sau mỗi một thánh lễ chúng con có cơ hội chúng con xin dâng kính Sáu Lạy,

Read more