Monthly archive for April 2017

Matapat na Hinihiling Namin sa Diyos na Maawa Siya sa Amin

Abril 3,2017 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. L.: Panginoong Diyos noong nakaupo ako sa kama ngayon hinihiling ko sa Diyos na hayaan niya akong magpahinga ng kaunti upang mabasa ko ang Babasahin at Ebanghelyo ng Diyos ; pagkatapos ako at

Read more