Monthly archive for April 2017

Thông Điệp Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng

Ngày 3, tháng 4 năm 2017 Đây là thông điệp linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. L.: Lạy Chúa, hôm nay con ngồi trên giường, con xin Chúa cho con một chút nhẹ nhàng để đọc bài của Chúa, sau đó con và

Read more