Monthly archive for June 2017

Ang Diyos Lamang ang Makapagbibigay ng Pag-Asa

Hunyo 12,2017 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito sa pamamagitan ni L. noong ginagawa niya ang Unang Pagyukod (1) L,: Panginoong Diyos, alas 10:07 ng umaga,Lunes, Hunyo 12,2017, sa simbahan ng SantaTeresa ,sa harap ng santwaryo,bago dumating sa Krus, ang rebulto ni Our

Read more

Pista ng Banal na Trinidad

Hunyo 11, 2017 Ito ay isang mensahe na inspirasyon na Banal na Espiritu sa Pamamagitan ni  L. L.,: O Diyos, ito ay 3:52 ng hapon, sa Linggo, Hunyo 11,2017, sa bahay. Una , nagpapasalamat ako  sa Diyos; sa mga nakaraang araw, pinahintulutan tayo nga Diyos na dumalo

Read more