Monthly archive for June 2017

2017-6-13 Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng

Ngày 13, tháng 6, năm 2017   Đây là thông điệp linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L.   L.: Lạy Chúa, 10 giờ 16 phút, ngày Thứ Ba, tháng 6, ngày 13, 2017, tại thánh đường Thánh Têrêsa, truớc thánh tượng Divino Niño

Read more

2017-6-12 CAI LAY THU NHAT – LE CHUA BA NGOI

Ngày 12, tháng 6, năm 2017  Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. L: Lạy Chúa, 10 giờ 07 phút, ngày Thứ Hai, tháng 6, ngày 12, năm 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước Thập

Read more

Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng – Ngày Lễ Chúa Ba Ngôi    

Ngày 11, tháng 6, năm 2017   Đây là thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần cho chị L. sau ngày Lễ Chúa Ba Ngôi   L.: Lạy Chúa, 3 giờ 52 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 6, ngày 11, 2017, tại tư gia. Trước

Read more