Monthly archive for August 2017

Isang Kapahamakan na Nagpapaalala sa Amin na Bumalik sa Kanya

August 31,2017 Ito ay mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espititu sa pamamagitan ni L. L: Panginoon Diyos, noong 9:35 ng Huwebes, Agosto 31,2017 sa simbahan ng Santa Teresa. Lumuhod tayo sa harapan ng santuwaryo, sa harapan ng tubernakulo, sa harapan ng krus, ang icon ng Banal

Read more

Gumising at Magbalik

Agosto 31,2017 Mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espiritu kay L,. L.:  Ang Diyos, 9:35 ng umaga ,Agosto 31,2017 sa Santa Teresa simbahan. Nakaluhod kami sa harapan ng santwaryo, sa harapan ng tubernakulo, sa harap ng Krus, sa harap ng imahen ng Divine Mercy at sa harap

Read more