Monthly archive for October 2017

2017-10-28 ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN LINH ỨNG

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

2017-10-27 SÁU CÁI BÁI LẠY

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

2017-10-25 SÁU CÁI BÁI LẠY

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

2017-10-13 Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng – Kỷ Niệm 100 năm Mẹ Fatima hiện ra

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

2017-10-13 NĂM SỰ VUI – 100 NĂM MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

2017-10-12 Năm Sự Mừng – Kỷ Niệm 100 Năm Mẹ Fatima hiện ra

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

2017-10-12 Mầu Nhiệm Năm Sự Thương

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

2017-10-12 Năm Sự Sáng – Kỷ Niệm 100 Năm Mẹ hiện ra ở Fatima

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more