Monthly archive for November 2017

2017-11-11 ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN LINH ỨNG

Ngày 11, tháng 11, năm 2017  Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L.   L.: Lạy Chúa, ngày hôm nay, ngày Thứ Bảy, ngày kính Trái Tim Mẹ; nếu chúng con đang ở nhà thì giờ này chúng

Read more

2017-11-8 SÁU CÁI BÁI LẠY DÀNH CHO CÁC LINH HỒN

2017-11-8 SÁU CÁI BÁI LẠY DÀNH CHO CÁC LINH HỒN Ngày 8, tháng 11, năm 2017 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa, 2 giờ 08 phút, ngày Thứ Tư,

Read more