Monthly archive for January 2018

Thông Điệp từ Thánh Phanxicô Salê

Ngày 29, tháng 1, năm 2018  L.: Lạy Chúa – 5 giờ 41 phút, ngày Thứ Hai, tháng 1, ngày 29, 2018 tại tư gia. Hôm nay con và chị K. xin Chúa cho con được đón nhận lời của Thánh Phanxicô Salê; ở nơi đây thỉnh

Read more

2018-1-15 SÁU CÁI BÁI LẠY

Ngày 15, tháng 1, năm 2018   Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Bái Lạy. L.: Lạy Chúa, 1 giờ 57 phút, ngày Thứ Hai, tháng 1, ngày 15, 2018, tại Thánh Đường Thánh Laurence. Chúng

Read more

Hãy Mang Món Quà này đến Tất Cả Các Anh Chị Em

Ngày 3, tháng 1, năm 2018 – Kính Danh Rất Thánh Chúa Giêsu Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy.   L.: Lạy Chúa, 1 giờ 08 phút, ngày Thứ Tư, tháng 1,

Read more

Món Quà Mẹ Maria Ban Tặng cho Nhân Loại

Ngày 1, tháng 1, năm 2018 – Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa – 1 giờ 44 phút, ngày Thứ Hai, tháng 1, ngày

Read more