Monthly archive for February 2018

14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

AUDIO 1    AUDIO 2 AUDIO 3 AUDIO 4 AUDIO 5 Ngày 21, tháng 2, năm 2018 L.: Lạy Chúa, 4 giờ 53 phút, ngày Thứ Tư, ngày 21, tháng 2, 2018. Chúng con xin cùng với những người anh chị em, tất cả trên đường điện thoại,

Read more

2018-2-14 CÁI LẠY THỨ SÁU

Ngày 14, tháng 2, năm 2018   (Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Cái Lạy Thứ Sáu).  L.: Lạy Thứ Sáu, chúng con xin kính dâng lên Đức Chúa Cha. Lạy Cha, chúng con thờ

Read more