Monthly archive for March 2018

BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC MẸ

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Maging Masunurin  sa Lahat ng Bagay

Maging Masunurin  sa Lahat ng Bagay Marso 6,2018 L: O Panginoon- sa araw na ito, 4:02,Martes, Marso 6, 2018, sa bahay .Ngayon ang Diyos ay naglaan para sa akin pati kay K. at ang aking Ina upang maging sama-sama, upang ialay sa Diyos ang rosaryo ng Banal

Read more

Suscribe sa aming Newsletter!