Monthly archive for March 2018

Những kinh khác để cầu nguyện

Ngoài  ra việc tham dự Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể, đây là những kinh nên đọc mà  thiên đàng đã khuyên bảo đề nghị qua L.: Tràng Hạt Sáu Lạy, Để mang Hào Quang đến thế giới, Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót (bấm vào “Cầu nguyện

Read more

BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC MẸ

Ngày 30, tháng 3, năm 2018 L.: Trước khi suy niệm, xin Chúa cho chúng con được đón nhận những lời của Mẹ qua Bảy sự thương khó của Mẹ Maria. Chúng con đã đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá vào những ngày vừa qua cũng như

Read more

2018-3-6 ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN LINH ỨNG

Ngày 6, tháng 3, năm 2018 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. cầu nguyện L.: Lạy Chúa, ngày hôm nay, 4 giờ 02 phút, ngày Thứ Ba, tháng 3, ngày 6, 2018, tại tư gia. Hôm nay

Read more