Monthly archive for April 2018

14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ TẠI QUEBEC, CANADA

Ngày 24, tháng 4, năm 2018 L.: Lạy Chúa, trước hết, con xin Chúa cho con được dâng lời cảm tạ ơn Chúa; chị em của chúng con có cơ hội được đến đây. Bắt đầu chúng con xin được đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá, để

Read more

Sáu Lạy dành cho các linh hồn

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Lạy L.: Lạy Chúa, 10 giờ 11 phút, ngày Thứ Tư, tháng 4, ngày 4, năm 2018 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà tạm, trước

Read more