Monthly archive for June 2018

Cầu Nguyện Đặc Biệt cho Nước Việt Nam qua Sáu Lạy 06-27-2018

  Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng 06/27/2018   Lạy Thứ Nhất dâng lên Đức Chúa Cha 06/27/2018   Lạy Thứ Hai dâng lên Đức Chúa Giêsu 06/27/2018   Lạy Thứ Ba dâng lên Đức Chúa Thánh Thần 06/27/2018   Lạy Thứ Tư dâng lên Mình và

Read more

Cầu Nguyện Đặc Biệt cho Nước Việt Nam qua Sáu Lạy 06-16-2018

 Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng 06/16/2018   Lạy Thứ Nhất dâng lên Đức Chúa Cha 06/16/2018   Lạy Thứ Hai dâng lên Đức Chúa Giêsu 06/16/2018   Lạy Thứ Ba dâng lên Đức Chúa Thánh Thần 06/16/2018   Lạy Thứ Tư dâng lên Mình và Máu

Read more

2018-6-8 SÁU LẠY

Ngày 8 tháng 6 năm 2018 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Lạy L.: Lạy Chúa, 2 giờ 03 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 6, ngày 8, 2018, tại Thánh Đường Thánh Laurence, chúng con

Read more