Monthly archive for November 2018

Dưới đây là thông điệp của các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

117 Canonized Vietnamese Martyrs

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese y French.

Read more

Ang mga Pari ay Obra Maestra ng Diyos

Noong nakaraan, ang simbahan ay madalas  inaatake ng maraming iskandalo ukol sa mga pari. Ang mga iskandalo, ang iba totoo, ang iba ay hindi totoo na siyang naging dahilan na ang mga tao ay nag-aalala, ang iba ay natatakot at gustong  magtago. Ang atake ay  nanggaling sa

Read more