Monthly archive for May 2019

Thơ và Nhạc đã mạc khải cho Lucia Phan 

– Tự Giới Thiệu   Tôi là ai mà được Đức Chúa chọn?   Tôi chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Tôi như một giọt nước trong đai dương. Tôi thấp hơn một con sâu đất. Tôi nhỏ bé hơn một hạt bụi bám vào

Read more