Monthly archive for October 2019

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ 12

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ 12 Đền thánh Mẹ Lavang – Las Vegas, Nevada USA 10:40 sáng – Ngày 21 tháng 10 năm 2019   Nơi Thứ Mười Hai: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên thánh giá Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu mọi khốn khó cho đến

Read more

Ngày 20 tháng 10 năm 2019

Ngày 20 tháng 10 năm 2019 1:57 trưa Đền Thánh Mẹ La Vang, Las Vegas, Nevada Lucia: Trước hết con xin trở lại đây cùng với những người anh chị em; đáng lẽ sau Đại Hội chúng con sẽ tiến vào cung thánh để dâng kính Sáu Lạy như sau mỗi một thánh

Read more

Chúa Thánh Thần về Thiên Thần Bãn mệnh

Lucia:   Lạy Chúa, 3 giờ 34 phút, ngày Thứ Tư, tháng 10, ngày 2, năm 2019, tại thánh đường Saint Michael. Trước hết, con cảm ơn Chúa đã cho con được đến đây cùng với anh chị em và con cương quyết xin Chúa cho con được

Read more