Monthly archive for December 2019

Suy Niệm Mùa Giáng Sinh-2019

Khi Giáng Sinh đến thì nhân loại thi nhau mua sắm, tặng quà và dạ tiệc. Có mấy ai suy nghĩ về mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể. Một Thiên Chúa bỏ ngai vàng xuống thế chia sẻ thân phận kiếp người để cứu chuộc loài người

Read more

Mùa Vọng

Mùa Vọng Chúa Thánh Thần linh ứng Mùa Vọng: Hãy ăn năn sám hối vì Thiên Chúa yêu thương và tha thứ vô điều kiện [Thông điệp trực tiếp đón nhận từ Chúa Thánh Thần]  191210_CHUA THANH THAN DAY CHO MUA VONG NAM 201…   Chúa Thánh

Read more

Đức Mẹ ban ơn trong Giờ Ân Sủng

Ngày 8 tháng 12 mỗi năm Từ 12:00 trưa đến 1:00 Đức Mẹ ban ơn trong Giờ Ân Sủng   1.     Bắt đầu từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều (một giờ cầu nguyện trọn vẹn); 2.     Trong giờ này, người tham dự Giờ Ân Sủng ở nhà

Read more

Nhận các tin nhắn này qua email

* Trường này được yêu cầu