Monthly archive for January 2020

Bakit ang Anim na Kowtows ay Mabisa?

Bakit ang Anim na Kowtows ay Mabisa?   Ang Anim na Kowtows- kasama ang debosyon sa Eukaristiya- ay napakahalagang pagsisiwalat na ibinigay ng langit kay Lucia Phan. Sa napakaraming biyaya at milagro- maski sa pagkakaligtas- ay inihahayag sa pamamagitan ng Anim na Kowtows, ang mga tanong ay

Read more