Monthly archive for January 2020

Đức Chúa Thánh Thần linh ứng

Đức Chúa Thánh Thần linh ứng Ngày 31 tháng 01 năm 2020 Chúa yêu thương người dân Vũ Hán    Lucia: Lạy Chúa, 3 giờ 09 chiều, tại tư gia.   Hôm nay đáng lẽ chúng con phải có mặt trong nhà tạm và trước hào quang của Chúa,

Read more

Vũ Hán là ‘hậu quả tất yếu’ và Trung Quốc là ‘việc không thể tránh’

Thiên Chúa yêu thương mọi người vì họ là con của Ngài. Chúa nâng niu mọi người vì mỗi người là một kiệt tác của Chúa. Ngài yêu thương mọi người bằng nhau vì Chúa là Đấng công bằng. Chúa gọi nhiều người nhưng chọn một ít

Read more

Dâng Sáu Lạy thay cho người dân Vũ Hán

On January 29, 2020 at St. Thomas Aquinas Catholic Church Sugar Land, Texas, USA Disciples of the Body and Blood of Jesus Christ offers The Six Kowtows in Vietnamese to pray for the Wuhanese and the Chinese people: – We offer The First Kowtow to God the

Read more

TẠI SAO SÁU LẠY CÓ SỨC MẠNH NHƯ VẬY?

TẠI SAO SÁU LẠY CÓ SỨC MẠNH NHƯ VẬY?   Sáu Lạy –  kết hợp với sự thờ phượng Thánh Thể – là những mặc khải quan trọng nhất được ban đến cho Chị Lucia Phan từ thiên quốc. Với nhiều ân sủng và phép lạ – thậm

Read more