Thư viện âm thanh

Share

1-5-2019 – Đối thoại giữa Chúa Giêsu với Ngôn Sứ Lucia 


6 Lạy tại nhà thờ Holy Rosary 3-09-2019:

00 Loi gioi thieu Mua chay ngan

 01-Lời giới thiệu-Lạy thứ Nhất dâng lên Đức Chúa Cha

02-Lạy thứ Hai dâng lên Chúa Giesu

03-Lạy thứ Ba dâng lên Chúa Thánh Thần

04-Lạy thứ Tư dâng lên Mình và Máu Chúa Giê su

05-Lạy thứ Năm dâng lên 5 Dấu Thánh Chúa Giê su

 06- Lạy thứ Sáu dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria

07-Kính Thánh Cả Giuse, các Thiên Thần, các Thánh


Sáu Lạy tại đại hội Thánh Mẫu La Vang, Houston, Texas – May 05, 2019:

01-05-05-2019 Lời mở đầu. Lạy thứ Nhất. Đức Chúa Cha

02-05-05-2019 Lạy thứ Hai. Chúa Giêsu

03-05-05-2019 Lạy thứ Ba. Chúa Thánh Thần

04-05-05-2019 Lạy thứ Tư. Mình và Máu Chúa Giêsu

05-05-05-2019 Lạy thứ Năm. 5 Dấu Thánh Chúa Giêsu

06-05-05-2019 Lạy thứ Sáu. Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria

07-05-05-2019 Thánh Giuse, các Thiên Thần, các Thánh


Sáu Lạy tại nhà thờ St. Thomas More, Houston, Texas, July 08, 2019:

01-07:08:2019 Lạy thứ Nhất. Đức Chúa Cha

02 07:08:2019 Lạy thứ Hai. Chúa Giêsu

03 07-08-2019 Lạy thứ Ba. Chúa Thánh Thần

04 07:08:2019 Lạy thứ Tư. Mình và Máu Chúa Giêsu

05 07:08:2019 Lạy thứ Năm. 5 Dấu Thánh Chúa Giêsu

06 07:08:2019 Lạy thứ Sáu. Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria

07 07:08:2019 Thánh Giuse, các Thiên Thần, các Thánh


Chang Dang Thanh Gia :

1 14 CHANG DANG THANH GIA 2018 (1-3)

2 14 CHANG DANG THANH GIA 2018 (4-6)

4 14 CHANG DANG THANH GIA 2018 (10-12)


05-01-18 – Cach thuc hanh 6 lay

9-16-2018 – 0-Đức Chúa Thánh Thần linh ứng cầu nguyện cho Việt Nam


9-16-2018 – 1-Lạy Thứ Nhất xin dâng lên Đức Chúa Cha

9-16-2018 – 2-Lạy Thứ Hai xin dâng lên Đức Chúa Con

 9-16-2018 – 3-Lạy Thứ Ba xin dâng lên Đức Chúa Thánh Thần

9-19-2018 – 4-Lạy  thứ Tư xin dâng lên Mình và Máu Chúa Giêsu

09-19-2018- 5-Lạy Thứ Năm xin dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu

9-19-2018 – 6-Lạy Thứ Sáu xin dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria 

9-19-2018 – 7-Lời cầu nguyện với các thiên thần và các thánh 


04-04-18 6 Lay Linh Hon:

01 Lay Linh Hon

 02 Lay Linh Hon

 03 – Lay Linh Hon

04 Lay Linh Hon

 05 Lay Linh Hon

 06 Lay Linh Hon

07 Lay Linh Hon

08 Lay Linh Hon

09 Lay Linh Hon

10 Lay Linh Hon

11 Lay Linh Hon

12 Lay Linh Hon


 

 


Bạn phải làm gì để phát triển đời sống thiêng liêng và

Cách đối phó với những thiên tai sắp xảy ra

Giới thiệu sách mới viết bằng Anh ngữ:

Món quà Sáu Lạy

The Gift of The Six Kowtows

Tặng phẩm của Đức Mẹ Maria cho Nhân Loại

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity