Mga Aklat

Share

 

Ang kailangan ninyong gawin upang pagyamanin ang iyong buhay espiritwal at kung papaano humarap sa kapahamakan dumating sa munsdo

Ipinakikilala ang Bagong Aklat!

Ang Regalo ng Anim na Kowtows

Ang Regalo nanggaling sa Banal na Inang Maria sa mga Sangkatauhan

 

 

 


Ipinakikilala ang Bagong Libro!

Ang Regalo ng Anim na Kowtows

Ang Regalo na nanggaling kay Inang Maria para sa mga Tao

 

Ang  Libro:

 • Ipinakikilala ang pagsasanay ng bagong pagdarasal—Ang Anim na Kowtows—inihayag ng Banal na Ina para “ magabalik sa Diyos kasama ang pagsunod” at “ sa pamamagitan ng pakikipag-usap  kasama ang kaharian sa langit” para tayo ay basbasan at iligtas
 • Ipinakikilala mensahe nanggaling ga Banal na Espiritu sa pamamagitan ng Anim na Kowtows
 • Ay diretsong nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu
 •  Ito ang bunga ng siyam na taon kasunod ang landas ng Panginoon habang malalim na nagmuni-muni sa biyaya
 • Isinulat na salita ay diretso nanggaling sa Panginoon Hesus kristo habang lubos na nagtapat siya ng kanyang pag-ibig sa sankatauhan
 • Tinawagan ang mga tao na mamuhay sa katotohanan kasama ang pag-ibig sa kanilang puso
 • Makilala na ang Eukaristik Hesus at ang kanyang basbas at biyaya natanggap kapag sumasamba sa atin Panginoon
 • Pinakikita ang maraming milagrosang larawan ng Banal na Sakramento
 • Kasama ang mga kanta inihayag ni Hesus Kristo at talata sa inspirasyon ng Banal na Espiritu
 • Kasama ang mga dasal upang tulungan kayo itaas ang inyong buhay sa Banal na Trinidad
 • Kasama ang pagmuni-muni ng Anim na Kowtows para sa panggitnang antas
 • Kasama ang Sagrado Kanta ng Anim na Kowtows para makasama ng Liturhiya ng Oras ( Divine Office), kung alin ang mga pari binabasa ang dasal araw-araw
 • Pinakikita” Ang Rosaryo ng Anim na Kowtows” upang magdala ng liwanag sa buong mundo
 • Sabihin ang kagustuhan ng Diyos- ang kanyang panawagan sa bawat isa na magsisi at magbalik sa kanya
 • Pinakikita ang Pang-Limang Kowtow kasama ang Limang Banal na Tanda kumakatawan sa pamilya sa langit magtaglay ng Pinakamalinis na Puso ng Inang Maria, na siyang kumakatawan sa sangkatauahan
 • Ay madali at simple maunawaan maski hindi ka nauna sa ingles- dapat magdasal
 • Kailangan makarating ng mabilis sa mga nagbabasa habang ang kapahamakan ay nangyayari sa lupa.

Paglalarawan ng Libro :

 

 • Inilathala ng mga Disipulo ng Katawan at Dugo ni Hesus Kristo
 • 432 pahina, kasukat ng papel : 5.5 by 8.5 pulgada
 • Presyo: walang bayad
  Pagpapadala at paghawak: $ 5 US (sa loob ng USA) / $ 20 US (sa labas ng USA)
 • Pabilisan padala sa labas ng Amaerika dagdag $12.90 US
 • Kami ay tumatanggap ng abuloy upang masakop ang gastos ng libro.

Kontak email address: nrtte@mail.com

O ipadala ang cheke sa address sa ibaba:

 

Jesus Christ at Emmaus Foundation

225 Matlage Way, Suite 2937

Sugarland, Texas 77487-9998 USA

 

www.nrtte.org

www.nrttej.org