Những Cuốn Sách

Share

Sách #1

Điều gì cần biết trước những biến cố

xảy ra trên thế giới

Giới thiệu sách mới viết bằng Anh ngữ:

Món quà Sáu Lạy

The Gift of The Six Kowtows

Tặng phẩm của Đức Mẹ Maria cho Nhân Loại

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity


Nội dung cuốn sách:

 • Kết quả của 9 năm trường âm thầm theo Chúa.
 • Ghi nhận ơn lành qua việc chầu Chúa trước Bí Tích Thánh Thể.
 • Không viết bằng giấy bút nhưng bằng Thánh Thần và Thần Khí qua tim óc con người.
 • Sau “thời gian trăng mật giữa Thiên quốc và con người”, những thông điệp không viết bằng giấy mực nhưng bằng Thánh Thần và Thần Khí qua tim óc con người
 • Ghi lại những bài hát của Chúa Giêsu và những đoạn thơ mà Chúa Thánh Thần linh ứng.
 • Nói về Chúa Giêsu Thánh Thể và những phép lạ huyền diệu của Bí tích Cực Thánh.
 • Nói lên tâm sự của Chúa Giêsu yêu thương nhân loại.
 • Giới thiệu tặng phẩm Sáu Lạy của Đức Mẹ “làm phương tiện giao tiếp với Thiên quốc” và “trở về với Thiên Chúa bằng phủ phục và đầu phục” là phương thế phòng ngừa những biến cố và là bài thuốc chuyên trị những thiên tai.
 • Giới thiệu Tràng Hạt Sáu Lạy để mang ánh sáng của Thiên Chúa đến thế giới.
 • Nói lên ước nguyện của Chúa và Mẹ kêu gọi mọi người ăn năn sám hối mà trở về cùng Thiên Chúa.
 • Kêu gọi loài người sống thật bằng con tim trong yêu thương và hiệp nhất.
 • Tuy viết bằng Anh ngữ nhưng rất nhiều hình ảnh thần kỳ và minh họa những sự thiêng liêng cao cả một cách đơn giản dễ hiểu; mà độc giả chỉ cần thành tâm cầu nguyện cũng có thể hiểu được ước nguyện của Thiên quốc.
 • Cuốn sách là cẩm nang dạy chúng ta cầu nguyện hằng ngày; nhất là khi có những biến cố bất ngờ xảy ra.
 • Nếu không thể đến Thánh đường vì thiên tai. Sáu Lạy sẽ là phương tiện thay thế.
 • Dâng Sáu Lạy lên Thiên Chúa bằng phủ phục thân xác và linh hồn trước bàn thờ Thánh Giá Chúa Giêsu, ảnh Lòng Chúa Thương Xót, hoặc ảnh Thánh Tâm Chúa và ảnh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.
 • Giới thiệu những thông điệp Sáu Lạy (của Chúa Thánh Thần) và phương pháp lạy (của Đức Mẹ) là mức độ thờ phượng cao nhất mà nhân loại có thể thực hiện trước Thiên Chúa toàn năng hằng hữu là Vua cả trời đất muôn vật.
 • Giải thích Lạy Thứ Năm: Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu là một Gia Đình Thiên Quốc trong đó đại diện cho nhân loại là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
 • Ghi lại lời dạy của Đức Mẹ và nhiều điều cần khám phá.
 • Cần đến tay độc giả trước khi những biến cố xảy ra trên thế giới.

 

Mô tả cuốn sách:

– Sách dày 432 trang, khổ giấy 14 x 21.5 cm

– Nhóm Mình và Máu Thánh Chúa Kitô phát hành

– Giá bán: miễn phí

– Cước phí và xử lý trong nội địa Hoa kỳ: $10 US

– Ngoài USA: $40 US

– Liên lạc email: nrtte@mail.com

– Xin gởi ngân phiếu về địa chỉ:

 

Jesus Christ at Emmaus Foundation

225 Matlage Way #2937

Sugar Land, Texas 77487-9998  USA


Giới thiệu sách mới #2:

Sáu Lạy Kính Dâng

CHÚA GIÊSU

THÁNH THỂ

Nội dung cuốn sách:

 • Giới thiệu một phương pháp cầu nguyện mới – Sáu Lạy – mạc khải bởi Đức Mẹ để “trở về cùng Thiên Chúa bằng phủ phục và đầu phục” và “làm phương tiện giao tiếp với Thiên quốc” là phương thế đối diện với những thiên tai
 • Giới thiệu thông điệp Sáu Lạy (của Chúa Thánh Thần) và phương pháp lạy (của Đức Mẹ) là mức độ thờ phượng cao nhất mà nhân loại có thể thực hiện trước Thiên Chúa toàn năng hằng hữu là Vua cả trời đất muôn vật
 • Được truyền cảm hứng bởi Đức Chúa Thánh Thần
 • Là thành quả của chín năm theo Chúa được mạc khải qua những buổi suy niệm thẳm sâu trong ân sủng
 • Trích đoạn trực tiếp ghi lại lời thiết tha của Chúa Giêsu tâm sự về tình thương của Ngài dành cho loài người
 • Soạn mới những kinh đọc trước và sau khi rước Mình Thánh Chúa và kinh dâng mình cho Chúa Giêsu Thánh thể
 • Ghi lại những bài thơ do Chúa Thánh Thần linh ứng và những bài hát do Chúa Giêsu dạy
 • Tràng Hạt Sáu Lạy là một tặng phẩm vô giá mà chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa và để mang ánh sáng của Ngài đến thế giới
 • Không viết bằng giấy mực nhưng bằng Thánh Thần và Thần Khí qua tim óc con người
 • Là cẩm nang dạy chúng ta cầu nguyện hằng ngày; nhất là khi có những biến cố bất ngờ xảy ra
 • Nếu không thể đến Thánh đường vì thiên tai, Sáu Lạy sẽ là phương tiện hữu hiệu nhất để thay thế
 • Sáu Lạy là phương cách thần diệu của Thiên Chúa ban cho nhân loại để thoát khỏi thiên tai sắp xảy ra
 • Đang dịch ra các thứ tiếng
 • Cần đến tay độc giả trước khi những biến cố sắp xảy ra cho thế giới

 

Mô tả cuốn sách:

–         Nhóm Mình Máu Thánh Chúa Kitô phát hành

–         Tổng cộng 100 trang, khổ giấy: 14 x 21.5 cm

–         Giá bán: miễn phí

–        Cước phí và xử lý trong nội địa Hoa kỳ: $5 US

–         Gởi gấp hoặc ngoài Hoa kỳ, xin thêm: $20 US

–         Phần lớn sách in ra đều biếu không nên chúng tôi hân hoan đón nhận quà tặng để có thể in tiếp những sách khác

–         Email để liên lạc: nrtte@mail.com

–         Xin gởi thơ từ và ngân phiếu về địa chỉ:

 

Jesus Christ at Emmaus Foundation

225 Matlage Way, Suite 2937

Sugar Land, Texas 77487-9998  

USA


Giới thiệu sách mới #3:

Kinh nguyện Sáu Lạy

kính dâng

Chúa Giêsu Thánh Thể

Nội dung cuốn sách:

 • Đức Chúa Giêsu đã ân cần giới thiệu Sáu Lạy của Mẹ để Đức Mẹ dạy nhân loại phải dâng Sáu Lạy lên Ba Ngôi Thiên Chúa
 • Mừng sinh nhật Mẹ Maria
 • Trích đoạn những thông điệp từ thuở ban đầu theo Chúa tựa như tuần trăng mật giữa Thiên quốc và trần gian
 • Giới thiệu một phương pháp cầu nguyện mới – Sáu Lạy – mạc khải bởi Đức Mẹ để “trở về cùng Thiên Chúa bằng phủ phục và đầu phục” và “làm phương tiện giao tiếp với Thiên quốc” là phương thế đối diện với những thiên tai. Sáu Lạy là mức độ thờ phượng cao nhất mà nhân loại có thể thực hiện trước Thiên Chúa toàn năng hằng hữu là Vua cả trời đất muôn vật
 • Được truyền cảm hứng bởi Đức Chúa Thánh Thần
 • Là thành quả của những buổi suy niệm thẳm sâu trong các Nhà chầu Thánh Thể
 • Ghi lại trực tiếp lời thiết tha của Chúa Giêsu tâm sự về cõi lòng của Ngài dành cho loài người
 • Soạn mới những kinh dâng lên Đức Chúa Cha là Thiên Phụ của toàn thể nhân loại
 • Ghi lại những bài thơ do Chúa Thánh Thần linh ứng và những bài hát do Chúa Giêsu dạy
 • Tràng Hạt Sáu Lạy là một tặng phẩm vô giá mà chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa và để mang tình thương và ân sủng của Ngài đến thế giới
 • Là cẩm nang dạy chúng ta cầu nguyện hằng ngày; nhất là khi có những biến cố bất ngờ xảy ra
 • Nếu không thể đến Thánh đường được vì thiên tai, Sáu Lạy sẽ là phương tiện hữu hiệu nhất để thay thế phụng vụ
 • Sáu Lạy là phương cách hiệu quả của Đức Mẹ dạy nhân loại dâng lên Thiên Chúa để Ngài nguôi cơn giận vì tội lỗi của nhân loại
 • Đang dịch ra các thứ tiếng
 • Cần đến tay độc giả trước khi những biến cố sắp xảy ra trên thế giới

 

Mô tả cuốn sách:

–         Nhóm Mình Máu Thánh Chúa Kitô phát hành

–         Dày tổng cộng 144 trang, khổ giấy: 14 x 21.5 cm

–         Giá bán: miễn phí

–        Cước phí và xử lý trong nội địa Hoa kỳ: $5 US

–         Ngoài Hoa kỳ: $20 US

–        Phần lớn sách in ra đều biếu không nên chúng tôi hân hoan

đón nhận quà tặng để có thể in tiếp những sách khác

–         Email để liên lạc: nrtte@mail.com

–         Xin gởi thơ từ và ngân phiếu về địa chỉ:

 

Jesus Christ at Emmaus Foundation

225 Matlage Way #2937

Sugar Land, Texas 77487-9998  

USA