Tanggapin ang Mga Mensahe na ito sa pamamagitan ng Email

Share

Tanggapin ang Mga Mensahe na ito sa pamamagitan ng Email

Interesado ka ba sa pagtanggap ng mga bagong update ng mensahe habang ang mga ito ay idinagdag sa website? Maaari kang mag-sign up sa ilalim ng website.

Sa sandaling naka-opt in ka, mangyaring idagdag kami sa iyong listahan ng safe-sender upang matiyak na natanggap mo ang mga komunikasyon sa email mula sa amin.

Ang iyong Privacy
Nagpapadala lamang ang NRTTE.org ng mga email sa mga email address na na-opt in sa serbisyong ito. Kung naniniwala kang natanggap mo ang hindi hinihinging email mula sa amin, mangyaring ipadala ang email na iyon sa info@nrtte.org.

Hindi namin ibabahagi ang iyong email address sa anumang ibang organisasyon.

Kung nagpasya kang ayaw mong makatanggap ng mga email mula sa NRTTE.org, i-click lamang ang link sa pag-unsubscribe sa ibaba ng anumang email.

Salamat at pagpalain ka ng Diyos!