Mầu Nhiệm Năm Sự Thương

Share

Mầu Nhiệm Năm Sự Thương

 

Ngày 8, tháng 4, năm 2020

 

Lucia: Lạy Chúa, 3 giờ 55 phút, ngày Thứ Tư, ngày 8, tháng 4, năm 2020,  anh chị em chúng con xin dâng lên Chuỗi hạt Mân Côi tại tư gia, hiệp cùng tất cả mọi người trên thế giới trong giây phút này, để khẩn xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa cứu giúp chúng con trong cơn dịch bệnh khắp nơi trên toàn thế giới.

 

Cảm tạ ơn tình thương của Chúa, cũng như cảm tạ ơn Mẹ đã dành cho chúng con một cách vững vàng trong mọi biến cố để chúng con luôn luôn giữ vững đức tin, để tiếp tục tiến dâng và dâng kính Chuỗi hạt Mân Côi để kính nhớ sự chỉ dạy của Mẹ và xin suy niệm Mầu nhiệm của Sự Thương Khó mà Chúa Giêsu sẽ diễn ra vào ngày mai trong Tuần Thánh này. Đồng thời, cũng chính Sáu Lạy để dâng lên như một của lễ mà loài người trong sự sám hối. Xin đón nhận chúng con và giờ đây chúng con bắt đầu.

 

 

Năm Sự Thương

 

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. 

 

Lucia: Lạy Chúa, tuần này là một tuần lập lại trên 2000 năm, trong mỗi năm được diễn lại và đặc biệt năm nay là một năm lịch sử và chưa bao giờ có trên thế giới. Nhưng hôm nay lại xảy ra cho thế kỷ của nhân loại của chúng con, đặc biệt và chúng con không có cơ hội để cùng nhau trong sự hiệp nhất tập thể. Chúng con không cùng nhau để được đến thánh đường đón nhận nghi thức. Thánh đường đã bỏ trống suốt gần 3 tuần lễ nay. Thánh lễ Misa không được cử hành, chỉ qua mạng để có thể nhìn và chúng con được hiệp thông và tất cả mọi sự đều bế tắc nhất là điều quan trọng, chúng con đón nhận Mình và Máu của Chúa.

 

Đây là một điều bất khả kháng và hoàn toàn không có cơ hội, dù là cố gắng hoặc bất cứ một cá nhân nào phản biện, để làm những điều ngược lại trong tình trạng của dịch bệnh, ghi dấu để chúng con được biết ý nghĩa của Chúa Giêsu, khi Ngài quỳ trước tảng đá và cầu nguyện giờ chuẩn bị quân lính đến và vào vườn Giêtsimani để bắt Ngài.

 

Ngài không sợ sự bắt bớ, Ngài không sợ những điều mà Ngài đã biết khi Ngài đến với thế gian, nhưng Ngài đã nhìn thấy được qua bao thế hệ trên 2000 năm, nhất là thế hệ của chúng con hôm nay. Loài người vẫn chưa hiểu ý nghĩa mà Chúa đi vào cuộc tử nạn. Loài người cũng chưa tin sự hiện diện của Chúa, để giúp cho đời sống chúng con ra khỏi tội.

 

Loài người cũng chưa từng hiểu được tình thương vô biên với những roi đòn, dấu đinh và những điều đau đớn mà Chúa phải chịu. Loài người đã tiếp tục phạm tội, loài người đã tiếp tục phản bội, loài người đã vẫn tiếp tục dửng dưng trước tình yêu của Thiên Chúa. Mồ hôi và Máu của Ngài đã nhỏ xuống đất như một sự đóng dấu trên 2000 năm và sau 2000 năm trong cơn dịch bệnh của hôm nay, Chúa đã nhìn thấy được thông suốt qua bao thời đại, để hôm nay chúng ta cần gì? Và phải làm gì trong cơn dịch bệnh hoảng sợ hôm nay và sự bế tắc trên toàn thế giới.

 

Chỉ có một điều duy nhất đoạn cuối cùng và câu cuối cùng, ta hãy xin được ăn năn đền tội. Đúng là giây phút chúng ta phải ăn năn đề tội, đúng là giây phút mà chúng ta hãy nhìn lại chính mình, cần biết ơn và tri ân, đúng là giây phút mà chúng ta phải tạ tội trước hơi thở chúng ta đang có qua bao thế kỷ, chẳng bao giờ nhớ đến cám ơn Chúa. Cái không khí trong lành mà Chúa đã dành cho chúng ta trong cuộc tập thể và bất cứ một đại hội nào chúng ta ồ ạt gần gũi nhau nhưng không có điều gì xảy ra. Nhưng hôm nay cách nhau có mấy thước, nhưng vẫn có sự lây lan.

 

Đây là điều mà chúng ta thấy rằng chính chúng ta luôn cần đến Chúa, chúng ta đã mắc nợ Chúa và chúng ta chưa bao giờ cám ơn Chúa với hơi thở chúng ta có, chưa bao giờ chúng ta cám ơn với không khí trong lành Chúa ban.

 

Hãy suy niệm trong lúc này. Đây là một cơn dịch bệnh để giúp cho chúng ta tỉnh thức với sự vô ơn mà  chúng ta đã hoàn toàn cố tình hay vô ý, để chúng ta xin với Chúa đó là giây phút ăn năn đền tội, để chúng ta dâng lên Ngài với lời suy niệm mà Mẹ Maria dạy chúng ta lần hạt Mân Côi.

 

Mầu nhiệm Thứ Hai.

Chúa chịu đánh đòn, bấy giờ Philatô truyền đem Đức Chúa Giêsu đi mà đánh đòn.

Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 

Chúa Giêsu chấp nhận chịu đánh đòn, Chúa Giêsu chấp nhận chịu những roi đòn để đánh đi tất cả những tội lỗi mà chúng ta đã quá ngoan cố qua bao thế hệ. Chúa Giêsu chấp nhận chịu những roi đòn thấm thịt thấu da, đổ máu loang ra và văng vải, để chứng minh cho tội sẽ làm cho chúng ta mất đi cơ hội để được gần gũi Thiên Chúa và đón nhận những hồng ân xứng đáng mà chính Chúa đã mang đến cho thế giới. Đồng thời, tội là một sự khẳng định mất ơn nghĩa của Chúa và trong mọi thế hệ, tội trở nên bệnh tật, tội trở nên con người phản động, tội trở nên kiêu ngạo và tội trở nên những con người tham vọng, để hôm nay sự tham vọng đó là câu trả lời cho cơn dịch bệnh hiện tại chúng ta đang có mặt trong thế kỷ này.

 

Sự phản bội đã trả lời một cách rất rõ ràng. Chúa Giêsu chịu chấp nhận những điều này, để cứu lấy chúng tớ, Chúa chịu đau đớn để khẳng định cho chúng ta tội sẽ làm cho chúng ta đau đớn. Đau đớn không phải và thân xác mà đau đớn linh hồn và khi linh hồn chúng ta đã bị đau đớn và linh hồn chúng ta đã hoàn toàn không còn một niềm hy vọng thì chúng ta sống cũng như chết.

 

Cho nên, tất cả những gì trong cuộc đời của tội mà chúng ta đã vi phạm, chúng ta thấy rằng một giá Chúa Giêsu đã trả và đồng thời chính tội để chúng ta nhìn thấy những điều của ngày hôm nay. Nó là một chi tiết rất bé nhỏ, là một hạt giống bé đã được đưa lên, nuôi lớn trong tâm tư của khát vọng, của nơi thân xác của yếu đuối, hèn mọn, tội lỗi, nó đã trở thành một vấn nạn cho toàn thế giới hôm nay.

 

Nhưng chính chúng ta nuôi đời sống chúng ta bằng đức tin, bằng niềm tin nơi Đấng Cứu độ, bằng Giáo lý của Ngài, chúng ta thực hành bằng tất cả trên cuộc đời này qua những đoạn đường chúng ta đi, bằng sự chấp nhận, bằng sự hy sinh, bằng sự hãm mình khi chúng nhìn nơi Đức Giêsu. Ngài là Thiên Chúa đến với thế giới vì yêu chúng ta, đã chết cho chúng ta, chịu đánh đòn vì chúng ta, thì hôm nay chúng ta có anh em và những người trong đồng loại. Chúng ta thật thêm một sự trưởng thành là vị tha, là quảng đại, là chúng ta có thể không có cuộc chiến tranh đau đớn như ngày hôm nay.

 

Nhưng bởi vì chúng ta quá thấp hèn, chúng ta hận thù, ghen tương, ganh ghét. Chúng ta đảo lộn Giáo lý của Chúa và chúng ta không hiểu được ý nghĩa mà Chúa Giêsu đã chết và bị đánh đòn vì chúng ta. Hôm nay, khẳng định với câu cuối, “ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng”. Vì tội của chúng ta cho nên chúng ta có ngày hôm nay, tội của chúng ta cho nên đã kết thúc bằng những lo lắng, ưu tư, khủng hoảng và sợ hãi, tội của chúng ta mất đi một căn bãn trong niềm hy vọng.

 

Cho nên, ngày hôm nay đối với Thiên Chúa, chúng ta luôn có niềm hy vọng, chúng ta xin được tha thứ, chúng ta xin được trở về. Nhưng hãy bằng lòng chấp nhận qua những con đường mà chúng ta đã gây dựng nên. Chúng ta phải chờ thời gian và chúng ta phải đợi sự kết luận cuối cùng. Chúng ta hãy bền đỗ và chịu khó để chấp nhận những gì mà chúng ta gây ra, để rồi chúng ta trở về với Thiên Chúa một cách tuyệt đối và chúng ta khẳng định để đời sống chúng ta không đi ngược trở lại với những ngày yếu đuối tội lỗi mà chính chúng ta gây ra trên từng mỗi một người của chúng ta.

 

Mầu nhiệm thứ ba.

Chúa chịu đội mão gai. Các binh sĩ kết một triều thiên bằng gai nhọn đội trên đầu người.

 

Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự xĩ nhục bằng lòng.

Chúa Giêsu chịu nhục nhã vì những lời đoán xét, những sự kiêu ngạo của các kinh sư biệt phái. Sự bất công của quan tòa và còn rất nhiều lý luận của con người trần gian. Chúng ta luôn luôn đoán xét nhau. Chúng ta có lỗi trong tư tưởng, từ tư tưởng cho đến hành động và việc làm. Chúng ta thì luôn luôn chống đối, bề ngoài thì bằng lòng, nhưng trong tư tưởng thì chống đối.

 

Đây là điều luôn xảy ra cho tất cả chúng ta. Tư tưởng là một điều xấu xa, nếu chúng ta không có Giáo lý căn bản của Chúa. Nếu con người dùng một đôi mắt và một tâm tư của Giáo lý hiền lành mà Thiên Chúa dành thì các kinh sư biệt phái sẽ không sai lầm đoán xét Chúa Giêsu và họ nhận ra Ngài ngay Ngài là Thiên Chúa. Quan Philatô cũng đừng bó tay với tất cả khi ông khẳng định ông là người được chọn để phán quyết một cách công bằng cho thế giới và cho cả những người tội nhân và những người vô tội cần đến những người công chính. Nhưng tất cả chúng ta đều trong những ý nghĩ hẹp hòi sợ hãi, đều có những tư lợi riêng tư, những đoán xét nên chúng ta không bao giờ thực hiện được tình liên đới và yêu thương. Vì ghen tương ganh ghét nó đã thay thế chỗ đó, vì tất cả những dục vọng tham lam mà con người cứ tiếp tục phạm tội, với tội và trong tội là ở chỗ đó.

 

Cho nên, chính Chúa Giêsu chịu mão gai, Ngài phải cỡi cái vương miện của một vị Đai Hoàng Tử của thiên quốc và đón nhận là một vị vua đến thế giới để làm vua và làm một vị vua cai trị bằng tình yêu. Vị vua cai trị bằng tình yêu và chính vì vua đó đã trả bằng Giá Máu để lấy lại những gì đã mất nơi đời sống của chúng ta, từ tư tưởng nó mới đến hành động.

 

Trong tư tưởng chúng ta nếu có nhiều điều để có thể chúng ta lựa chọn, nếu chúng ta không có Giáo lý của Chúa, nếu chúng ta không sống trong bình an, nếu chúng ta không có niềm tin vào Thiên Chúa, nếu chúng ta không sống trong lương tâm và sự thật, nếu chúng ta không nhận ra một Giáo lý mà Chúa đã dành cho chúng ta từ đầu tiên của thời Cựu Ứớc. Cho nên, mão gai nhắc nhở rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống chúng ta mà lắm lúc chúng ta bỏ lơ, dường như coi thường khi chúng ta đi vào chuỗi hạt Mân Côi.

 

Tại sao Mẹ muốn chúng ta, tại sao Mẹ nhắc chúng con hãy lần hạt Mân Côi, bởi vì trong đó có những mầu nhiệm kỳ diệu mà Thiên Chúa khẳng định đã dành cho chúng ta và tập cho mỗi một tội nhân như chúng ta hiểu được những gì mà Chúa Giêsu chịu đều có những ý nghĩa và lý do sâu thẳm bình thường và tầm thường trong mọi tầng lớp, mọi vai trò đều được hiểu. Nhưng chúng ta hoàn toàn không hiểu, là bởi vì chúng ta sống trong tội và sự hẹp hòi nó chiếm lấy tư tưởng của chúng ta và sự kiêu ngạo, tự ái, kiêu căng, chúng ta đã bị đè bẹp với những lý luận ở trần gian của những bằng chứng, của những học lực mà chúng ta cho đó là điều phải và có lý mới chấp nhận tin. Đây là một điều tội thay cho thế giới của loài người nhân loại đã khước quyền Thiên Chúa bằng học lực của mình, bằng sự hiểu biết, bằng những điều mà chúng ta trong kiến thức, chúng ta đòi bằng chứng theo cách của khoa học.

 

Nhưng khoa học chứng minh điều gì? Quả thật, rất tốt khi chúng ta tìm hiểu được không gian, chúng ta hiểu được tất cả những vũ trụ hoàn cầu đều có những sự huyền nhiệm và có thí nghiệm của chính nó không có sự giải thích. Nhưng Chúa muốn chúng ta thật đơn giản của một tâm tư và một trái tim của một tư tưởng bình thường và đơn thuần, để chúng ta tin vào Ngài và sự tin vào Ngài thì chúng ta sẽ được hướng dẫn trong sự thiện, là một điều đơn giản mà Chúa muốn cho tất cả mọi người chúng ta đều nhận ra và ý thức được mầu nhiệm Thứ  Ba trong Năm Sự Thương. Đặc biệt ngày cuối cùng mà chúng ta bắt đầu vào đại lễ của ngày Lễ Rửa Chân và giờ Biệt Ly cuối cùng và buổi Tiệc Ly đầu tiên và buổi biệt ly mà Ngài đã thành lập trên 2000 năm trước. Hôm nay là một cơ hội để chúng ta cảm nghiệm được những gì những tháng năm vừa qua.

 

Chúng ta đã từng đọc và cả một cuộc đời chúng ta, biết bao nhiêu điều khi chúng ta dâng chuỗi hạt

Mân Côi. Nhưng chuỗi hạt Mân Côi có một ý nghĩa sâu bình thường nhất chúng ta cảm nghiệm và thi hành được chưa trong cuộc đời của chinh mình?

 

Cho nên, mão gai của Chúa có ý nghĩa như đang nhắc nhở chúng ta trong công chính. Tư tưởng, hành động, việc làm của chúng ta phải phối hợp trong sự lành thánh mà Chúa Giêsu phải trả bằng Giá Máu, để cởi cái vương miện của một Đại Hoàng Tử thiên quốc để mang cái mão gai để thay thế cho sự đâm thâu

bộ não mà con người chúng ta cần phải hiểu thấu những sự cực cùng của chính Ngài, như một sự phản đối 100% về những tội lỗi xấu xa của ý tưởng khi con người bội tín đối với Thiên Chúa.

 

Cho nên, ngày hôm nay vì những ý tưởng đó, những sự ỷ lại trong kiêu ngạo đó, vì khoa học kỹ thuật đó, vì  sự cấp tiến của thời đại đó mà hôm nay chúng ta đã thấy mọi sự đều bế tắc. Ngay cả không khí cũng không giải thích được, ngay cả hơi thở cũng không giải thích được. Chúng ta đã mượn, đang mượn và luôn luôn mượn nơi Chúa sự sống. Chúng ta trả lời và đáp lại như thế nào với Ngài trong tình trạng của ngày hôm nay, khi chúng ta hiểu được sự thật này, hay vẫn ơ thờ, khô khan và nguội lạnh trước tất cả mọi hoàn cảnh mà chúng ta đang đối đầu như hôm nay.

 

Chắc chắn trong số loài người của nhân loại, chỉ có một số co thể suy niệm. Nhưng còn một số vẫn ngoan cố cứng lì và tranh luận cho cuộc sống của khoa học mà họ cho đó điều cần phải chứng minh. Cho nên, mỗi một thời đại chúng ta cảm thấy tội nghiệp cho những tên học giỏi, học cao nhưng đời sống của họ vẫn giữ nguyên tắc, đó là thực tế nhưng họ không thể cao hơn một bước nữa: Đức tin. Bởi vì Thiên Chúa làm được tất cả và Thiên Chúa đã dành tất cả.

 

Cho nên, Chúa đã từng nói: “Ta không mạc khải cho những hiền triết khôn ngoan, Ta mạc khải cho những kẻ bé nhỏ” Cho nên những kẻ bé nhỏ sẽ làm cho những người kiến thức học thức, không công chính sẽ bị nhục nhã và đau khổ, vì họ đã tìm tất cả những gì của thế gian trên những việc của Thiên Chúa.

 

Chúng ta hân hoan hạnh phúc, bởi vì chúng ta không đánh được những gì Chúa ban hôm nay. Nhưng bởi vì Chúa chỉ chờ đợi lòng tin của chúng ta, Chúa chờ đợi sự nhận lỗi của chúng ta và Chúa chờ đợi lòng tin là một căn bản, để giúp chúng ta trở nên công chính, lần lượt để trở thành một con người mới dù là giới hạn

 

Cho nên, tư tưởng nó làm cho chúng ta khủng khiếp, nếu chúng ta không đứng vững trong niềm tin với Thiên Chúa, nếu chúng ta không dành những giây phút cầu nguyện và suy niệm thật kỹ trong cuộc đời chúng ta đang có và mọi sự chúng ta đang mượn nơi Thiên Chúa.

 

Ngày hôm nay mão gai, mão gai của Chúa chịu đựng, để Chúa đội cho chúng ta một  mão gai là những hoàng tử, là những công chúa, là những hàng khanh tướng đang và đã giữa thế giới này, cũng được một cách thiêng liêng trong lòng tin. Xin cho chúng ta hãy nhìn và tin vào Chúa với một cách thức của một chiều sâu, chiều  cao, của lạc quan, để chúng ta thấy được ý nghĩa mà Chúa đã chịu đau đớn vì chúng ta, để chúng ta được giải thoát trong tội và những ý nghĩ xấu xa đã làm chúng ta gục ngã trên đường đời.

 

Hôm nay, chúng ta hãy triệt để và hãy chấp nhận, chấp nhận những điều chúng ta gây ra trong oan khiên. Chúng ta hãy chấp nhận vì những tội lỗi mà chúng ta phải đón một giá, dầu là còn hơn nữa, chúng ta phải chấp nhận. Nhưng hân hoan cảm tạ ơn Chúa, vì chính Chúa đang nhắc chúng ta còn con đường quay trở lại, còn con đường nhận ra Ngài, kêu cầu ngài và còn con đường để trở về trong một niềm tin chúng ta đã bị mất, đã để cho thời đại lôi cuốn, chúng ta đã để cho văn minh làm chủ.

 

Hôm nay, đã đến lúc tất cả đều phải quy hàng, quy phục để nhận ra tình yêu thương vô bờ bến của một vị vua duy nhất cai trị chúng ta bằng tình yêu Mão gai của Ngài với một chiều sâu để chấp nhận và lãnh nhận, để chịu đựng sự đau đớn để thay cho chúng ta.

 

Nhưng cái mão gai của Chúa là một mão gai mà chúng ta phải nhìn thấy trong đức tin, đó chính là một vương miện sáng chói, một vương miện là một ánh sáng tỏa ra trong tinh thần, trong lý trí mà con người chúng ta cần đón nhận trong sự cảm tạ, phủ phục và trong sự tạ tội, để chúng ta thấy được Thiên Chúa của chúng ta thượng trí trong mọi bề và chính Ngài chịu đựng đau đớn, để vương miện và tư tưởng chúng ta được trở thành những vương miện sáng chói, sau khi chúng ta tỉnh  thức và trở về.

 

Trước khi trở về, chúng ta hãy bằng lòng chấp nhận quãng đường của chúng ta đã không hiểu không biết và những ngày chúng ta nuôi tội, với tội trong thấp hèn nhỏ nhoi hẹp hòi. Hôm nay chúng ta hân hoan để chấp nhận nó và xin Chúa tha tội cho chúng ta, để biến đổi cái mão gai của Chúa đã đội cho chúng ta, đã trở thành những vương miện tặng cho các công chúa và hoàng tử đang sống và những người qua đi.

 

Mầu nhiệm thứ tư.

Chúa vác thánh giá.

Chính Người vác thánh giá đến nơi kia là núi sọ tiếng do thái gọi là Golgotha.

 

Thứ tư thì ngắm, Đức Chúa Giêsu vác thánh giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa. Tại sao Chúa không chọn một nơi khác, hoặc lý hình ở Jerusalem có nhiều chỗ để phù hợp và thích hợp để đóng đinh Chúa, nhưng Chúa lại chọn đồi Golgotha. Golgotha có ý nghĩa gì cho đời sống của thế giới loài người nhân loại chúng ta? Golgotha đóng dấu gì khi Ngài chọn đồi Golgotha, một nơi mà các tử tội khủng khiếp nhất, chết một cách nhục nhã. Chúng ta đừng quên vì chính Ngài đã đi cùng và chết cùng với hai tên trộm.

 

Lạy Chúa, Chúa yêu thương con và Chúa yêu thương cả nhân loại qua muôn thế hệ. Chúa đến và Chúa không phân biệt bất cứ ai. Vua chúa, quan quyền hay tất cả những tội nhân, dù là những tội nhân khủng khiếp, đáng chết và đã bị tử hình, như chính những người được kết án vào thời của Chúa khi ở nơi chung quanh. Đó là một nơi chôn các tử tội khủng khiếp. Chúa chọn một nơi, đó là một nơi khủng khiếp nhất mà loài người cảm thấy, cho đó là những kẻ nhục nhã chết vì những tội lỗi của chính nó.

 

Chúa đến với mục đích không phải chỉ cứu những người nhân đức, không phải cứu với tất cả những gì nơi cái nhìn của con người, mà Chúa cứu tất cả tội lỗi. Vì mỗi một người chúng ta đều mang tội lỗi và bản chất của tội lỗi, nó đã nằm sâu ở nơi đời sống loài người của chúng ta. Bởi vì Chúa chọn đồi Golgotha có những ý nghĩa. Bởi vì Chúa muốn đoạn đường thập giá của Chúa qua từng mỗi một bước chân Ngài, qua từng mỗi một nấc thang bước lên đồi Canvê, qua những con đường khúc khuỷu ngoặc nghèo của nắng buổi trưa và còn thập giá đè nặng trên vai đầy cả những ý nghĩa.

 

Chúa không nghĩ rằng Chúa vác thập giá đâu. Chúa vác chính chúng ta, Chúa vác chính mỗi một người chúng ta và mỗi một tội nhân qua mỗi một thời đại, đại diện cho Thập Tự Giá và sự nhục nhã đê hèn nhất mà con người được đóng đinh trên đồi Ca vê.

 

Đối với Thiên Chúa, Chúa không nhìn chúng ta như chúng ta đang nhìn và sự hợp lý của khoa học mà chúng ta có sự bằng chứng, nó đều nằm dưới tầm  mắt của đức tin. Bởi vì thập giá chúng ta chỉ biết thập giá Chúa vác, thập giá Chúa nằm và thập giá Chúa chết, nhưng thập giá đó có ý nghĩa gì? Thập giá đó chính là chúng ta, chính là mỗi một tội nhân, vẫn và tồn tại cho đến thế kỷ ngày hôm nay, vẫn là những con người cứng đầu ngoan cố, vẫn là những con người đang sống phản nghịch lại Thiên Chúa, vẫn là chính những tội nhân như chúng ta, dù âm thầm hay chúng ta thấy rất rõ trong cuộc sống của những con người phản bội.

Thập giá đó như một bằng chứng, Chúa tìm với tất cả mỗi một nhân, bất kể cả họ là ai? Tội nhân như thế nào? Hoặc là bao nhiêu? Hoặc là xấu xa đến đâu? Hoặc là tội khủng khiếp và khiếp sợ như thế nào.

 

Chúa đến với mục đích để mời gọi và cứu những người tội lỗi như chúng ta. Cho nên, Chúa đã té ngã rất nhiều lần, nhưng Chúa không buông thả ra cái thập giá đó, vì mục đích của Ngài đến để chết thay và vác cho chúng ta. Bởi vì Ngài vác cho chúng ta, để Chúa chết cho chúng ta và cho dù chính tội lỗi đó mà Chúa cùng chung để chúng ta nhìn thấy được tình thương của Chúa vô bờ bến. Bởi vì hai chữ tình yêu chỉ thuộc tác giả là Thiên Chúa duy nhất và độc nhất hành động và cử chỉ của Ngài làm.

 

Cho nên, thập giá nó không đơn giản như chúng ta suy nghĩ với nặng nề của thân xác trần gian hay là những hoạt cảnh mà chúng ta phải bước qua những đoạn đường. Thập Giá đó chính là chúng ta, nó gồm có tội lỗi chúng ta, nó gồm có những thử thách, nó gồm có tất cả mọi mặt trong cây Thập Tự Giá mà Chúa vác. Vác một cách nặng nề và đau đớn đè nặng trên những vết thương, từng bước một mà Ngài bước, Ngài té và hết sức, nhưng Ngài vẫn tiếp tục vì mục đích Ngài đến để cứu chúng ta, phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà Đức Chúa Cha đã giao cho ngài và chính Ngài cương quyết vì Ngài yêu chúng ta hơn buồn chúng ta, hơn hận chúng ta. Bởi vì chúng ta là những kẻ tội lỗi đã làm cho Ngài những vết thương nức nở đau khổ, nhưng Chúa không buồn vì điều đó. Chúa buồn vì cây thập giá nó nhất định để Chúa cứu chúng ta, đưa chúng ta ra và giúp chúng ta hiểu được thập giá đó chính Chúa vác chúng ta.

 

Và đó cũng là một bài học trong trần thế của loài người nhân loại. Bởi vì tội cho nên cặp mắt của chúng ta rất thiển cận. Cho nên, chúng ta gặp bệnh tật đau khổ và chúng ta suy niệm thật là kỹ coi tội và cái đau khổ đó không phải

Chúa làm đâu mà chính chúng ta gây nên, chúng ta đã để chúng ta không đi vào một đường lối của Thiên Chúa và chúng ta đã có những cái bệnh trầm kha trong tư tưởng hhành động, nó bắt đầu đi đến vấn đề bệnh của thân xác. Nó bắt nguồn và sự bắt đầu từ nơi chính chúng ta. Sự sanh ra của một con người là một em bé đơn sơ bé nhỏ thuần khiết, nó dễ thương và chẳng có một điều gì. Nhưng trong một lứa tuổi lớn lên, nó bắt đầu hội nhập với một thế giới trong tội và từ đó chúng ta không có một giáo lý căn bản, vì tất cả chung quanh chúng ta đều là những điều thực tế, đều là những việc mà con người học thức, kiến thức thì đòi khoa học, đòi chứng minh. Còn những người thấp cổ bé miệng thì sự giới hạn hiểu biết.

 

Cho nên, không có sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong một tinh thần bác ái yêu thương như Chúa dạy, mà chúng ta mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy làm và ghen tương ganh ghét, làm một bức tường chắn ngang để chúng ta không thể sự truyền đạt cho nhau với một sự cao cả trong một lĩnh vực lớn lao mà Chúa Giêsu vác Thập Tự Giá. Những điều chúng ta cần hiểu, nếu chúng ta biết thân phận của con người chúng ta chia sẻ cho nhau, chúng ta biết được một Đấng đã lãnh, đã cứu và đã vác cho chúng ta thì đời sống còn lại và những gì còn lại chúng ta hãy dứt khoát và không để cho tội nó xâm nhập chúng ta.

 

Nhưng tiếc thay và tội thay, khi Chúa đến và khi trong vườn Giếtsimani Chúa đã thấy điều đó. Nhưng Chúa không hủy bỏ công cuộc cứu độ của Ngài, bởi vì ngài yêu thương và sống trọn vẹn với hai chữ, mà Chúa chính là tác giả duy nhất và độc nhất Đấng mà chúng ta thờ, chúng ta tôn vinh. Chúng ta biết rằng hành động của Ngài, Giáo lý của Ngài và tất cả những việc của Ngài đều trở nên công chính, lẽ phải và sự thật. Là mục tiêu chuẩn vững vàng cho loài người nhân loại và cũng là một sự chính đáng cho cuộc sống, để chúng ta đón nhận và tiếp nhận tất cả những hồng ân do nơi Thiên Chúa ban cho và chúng ta đã biết được thập giá đó, chính Chúa Giêsu muốn đưa thập giá đó trên đồi Ca vê. Một nơi cao hơn mặt đất, một nơi mà tất cả những xác chết trong tội chôn ở dưới chân đồi, thập giá đó được vươn cao trên đồi Canvê, để người tội lỗi chung quanh đó nhìn thấy là sự chiến thắng vinh quang mà Ngài chịu chấp nhận để đi vào cái chết và cứu toàn thể thế giới.

 

Cho nên, đồi Canvê được nhắc đi nhắc lại, là một dấu chỉ của yêu thương, là một khế ước của nhân loại, là một ánh sáng mang lại cho một thế giới trong tối tăm phản ảnh, khi những bức màn bị rách làm hai. Khi bầu trời u ám và khi những người chết sống lại. Đó là giờ của Đức Giêsu cuối cùng. Tất cả những điều này đi cùng với chúng ta, để giúp cho chúng ta hiểu được rằng trên những đoạn đường vì tội mà chúng ta phải lãnh lấy những trách nhiệm.

 

Đừng oán than, đừng trách móc, đừng cho những bệnh tật đó tại sao xảy đến với tôi? Và từ những điểm đó chúng ta đã đi sai và làm sai. Đáng lẽ chúng ta chấp nhận để thấy rằng bởi sự đau đớn của chúng ta hôm nay, cho dù nó trầm kha hay nó trầm trọng đến đâu, cũng không đau bằng vết thương của Chúa Giêsu chịu cho chúng ta và mão gai mà Chúa đội cho chính chúng ta và thập giá mà Chúa té lên té xuống, sức lực không còn nhưng Chúa chịu đựng vì chúng ta. Một Thiên Chúa chịu đựng vì tội chúng ta, thì không có lý do gì chúng ta từ chối với tất cả các hoạt cảnh trong cuộc sống có những thập giá của đời người, của đời mình và chính chúng ta gây nên.

 

Ngày hôm nay, chỉ thấy một cơn bệnh, chúng ta đã khủng khiếp, đã hoảng sợ và dường như hoàn toàn bế tắc tất cả với một bầu trời như đang là một màu xám và đi đến một màu đen bao phủ với cái chết. Nhưng chúng ta có biết rằng một Đấng Thiên Chúa   ở trời cao, một Đấng Thiên Chúa mà con người phải tôn thờ, một Đấng Thiên Chúa uy nghi sáng láng, một Đấng Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta tất cả những sự tốt đẹp nhất mà chúng ta phải trở nên phục tùng lắng nghe. Nhưng Chúa chịu đựng những cái đau đớn khốn cùng đó, vì tội lỗi của loài người nhân loại. Chúa đã bỏ đi cái ngôi vị cao nhất, để trở thành một tội nhân để cứu chúng ta, thay thế cho chúng ta.

 

Ngày hôm nay, thập giá đó chúng ta đừng từ chối nữa, dù là một cơn dịch bệnh khủng khiếp, là một sự bế tắc chung quanh của những nhu cầu mà chúng ta cũng ảnh hưởng và tất cả toàn thế giới. Chúng ta phải có những giây phút dừng lại, để hiểu được thập giá đó nó có giá trị vĩnh viễn cho mỗi một tội nhân và thập giá đó chính là chúng ta.

 

Hãy nhìn lại và hãy nhìn lại, ai thương chúng ta?  Ai cứu chúng ta và ai cho chúng ta ngày hôm nay? Tất cả như được câu lập lại, chúng ta đều mượn nơi Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều sống phải có Chúa, chúng ta phải đều đặt để sự dạy dỗ của chúa trong đời sống chúng ta từng mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò, mỗi một địa vị, dầu họ là tổng thống cao nhất trong hàng ngũ của những quốc gia mà chúng ta đang nhìn thấy hôm nay

 

Cây thập giá đó sẽ trả lời cho những ai suy niệm và hiểu rõ những gì mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Nhờ công cuộc cứu độ đó và nhờ những dấu đinh roi đòn và nhờ thập giá vươn cao trên đồi Golgotha, để nhắc nhở cho thế giới của nhân loại sự kết thúc của tội mà Đức Giêsu đã mang lấy trong thân xác của Ngài để giải thoát và giải phóng tất cả những tội nhân trên thế giới, qua muôn tthế hệ qua bao thế kỷ.

 

Chỉ cần sự trở lại của con người, chỉ cần tấm lòng sám hối của con người, chỉ cần sự quyết tâm rời khỏi tội, lánh tội và xin trở về với Thiên Chúa, dù chúng ta là những tội nhân chẳng đáng và không xứng đáng để được tha. Nhưng tình yêu của Chúa và sự khẳng định với cái chết của Ngài và Thập Giá mà Ngài vác đã khẳng định rằng chúng ta đã được Chúa thứ tha, nhưng chúng ta có biết sự thứ tha đó đòi hỏi mỗi một người chúng ta phải làm như thế nào để xứng đáng với những ngày sau cùng và những ngày chúng ta còn có cơ hội trong thân xác và lý trí.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vác thập giá nặng nề vì chúng con. Nhưng chúng con vẫn ơ thờ và chúng con vẫn không hiểu cho đến thế kỷ này. Chúng con đã xem thường, coi thường, chúng con chẳng bao giờ để giờ giấc để suy niệm tất cả những gì thuộc về chúng con mà Chúa phải lãnh lấy và Chúa mang lấy, để giải thoát chúng con.

 

Hôm nay, xin cho chúng con qua cơn dịch bệnh, hay nằm trong cơn dịch bệnh, hay cuộc đời còn lại của những cơn dịch bệnh mà chúng con phải lãnh lấy nơi thân xác. Xin cho chúng con bằng lòng chấp nhận, để bước theo Chúa trên đoạn đường Thập Tự Giá, vì Chúa đã vác cho con và con xin được vác với Chúa, để chúng con mới thấy được cái sự nặng nề, đau khổ, cô đơn mà Chúa chịu vì con qua những đoạn đường của những ngày quá khứ

 

Hôm nay, chỉ là những năm tháng mới bắt đầu chúng con mới cảm thấy có những điều đã được đánh động bằng con tim, bằng lương tâm, bằng một lòng tin để chúng con có thể cảm nghiệm được cái sự lớn lao này. Dù là quá trễ và quá muộn đối với chúng con, nhưng chúng con tin rằng sự bắt đầu của sự sám hối, Chúa sẽ nhất định tha thứ cho chúng con và cho chúng con trở về, dù là những ngày muộn màng của thân xác. Nhưng dù là hơi thở cuối, nhờ danh thánh của Chúa, nhờ cái chết cực cùng của Chúa, nhờ thập giá trên đồi Canvê để chứng minh sự cứu sống của toàn thể nhân loại, sự tỉnh thức và trở lại của con người, xin được được về với Thiên Chúa của chúng con.

 

Xin quyết tâm trong sám hối ăn năn, để hiểu được chúng con đã được tha bởi dấu ấn của ơn tha thứ qua Năm Dấu Thánh mà ngày hôm nay được đặt để dạy dỗ một cách rất gần gũi, dạy dỗ một cách rất rõ ràng, để chúng con thấu hiểu và cảm nghiệm Năm Dấu Thánh mà Chúa Giêsu hoàn tất để mang lại điều gì cho con người, vào lúc nào hay bất cứ hoàn cảnh nào Chúa vẫn là một Thiên Chúa yêu chúng con hơn chính tội của chúng con.

 

Nhưng để đáp lại và để chúng con bắt đầu hiểu được điều đó, chúng con phải đi vào con đường của sám hối. Sự sám hối rất cần với con người. Thiên chúa dành cho chúng ta bằng sự hy sinh, nhưng sự đến với Thiên Chúa và về với Thiên Chúa chính chúng ta phải qua con đường sám hối. Con đường sám hối là một con đường duy nhất để chúng ta về với Chúa. Con đường sám hối phải dốc lòng ăn năn để chúng ta xứng đáng được đón nhận những gì chúng ta đã mất và con đường sám hối là thuộc về chúng ta như một của lễ thiêng liêng trong tâm hồn, một của lễ mà chúng ta cần hiến dâng trong mọi hoàn cảnh, trong mỗi tầng lớp, dù chúng ta tệ hại đến đâu.

 

Dù chúng ta hấp hối hay nằm trong cơn của dịch bệnh hôm nay, đó là của lễ sám hối mà chúng ta cần tiến dâng lên Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy chúng ta để dâng lên Chúa của lễ toàn thiêu bằng chính chúng ta, để dâng tiến Đức Chúa Cha qua Chúa Giêsu trên đồi Canvê, với Thập Tự Giá, với cái chết, với mão gai, với dấu đinh, với loan máu đào, với Gia Máu cực thánh đổ ra.

 

Chúng ta sám hối, nhưng phải qua Chúa Giêsu để dâng của lễ tiến dâng Đức Chúa Cha. Tất cả những điều này là điều giúp cho chúng ta trong thời đại của hiện tại. Có những vấn nạn chung quanh chúng ta mới tỉnh thức được những gì chúng ta có, nhưng đã mất vì chúng ta đã từ chối Ngài.

 

Cho nên, ngày hôm nay không ai có thể đến để cứu chúng ta, không ai có thể vác cho chúng ta suốt cả cuộc đời nhưng chúng ta không hề biết, không ai có thể nhắc nhở bằng tình yêu và không ai có quyền tha thứ ngoai Thiên Chúa. Chúng ta không thể theo những thần bụt bỏ đi những điều mà Cha của mình làm cho mình. Chúng ta không thể tiếp tục mê muội trong những thần bụt với những ngày của giới hạn mà chúng ta đã đi sai, làm sai và tin sai. Ai chứng minh? Trong cuộc tử nạn mà Đức Giêsu đã mỗi một chặng Đàng Thánh Giá như nói rõ cho chính chúng ta hiểu được tình yêu vô biên của Chúa và hiểu được Đấng quyền năng mà chỉ có Thiên Chúa có và hiểu được tình thương vô bờ bến vẫn kéo dài qua muôn thế hệ, qua Lòng Thương Xót mà chúng ta đón nhận ngày hôm nay.

 

Xin cho chúng ta tỉnh thức, ngày hôm nay là ngày chay cuối cùng và cũng là ngày bắt đầu để đi vào Tuần Thánh chưa bao giờ có xảy ra trong thế giới. Như là một dấu ấn được ghi lại trong lịch sử cho đời sống của chúng ta trong thời đại hiện tại chúng ta có mặt, để chúng ta được lớn lên và trưởng thành trong sự suy niệm mà Chúa dành cho chúng ta khi chúng ta lần hạt Mân Côi.

 

Chính Mẹ Maria là một người thấu hiểu được mỗi một chặng đàng, mỗi một mầu nhiệm mà chính Mẹ là người bên Chúa, với Chúa. Ai có thể cho chúng ta chính xác như Mẹ Maria? Ai có thể phục tùng Thiên Chúa như Mẹ Maria? Ai có thể thay thế một cách xứng đáng như Mẹ Maria trước Thiên Chúa chúng ta? Và ai có thể được nhìn thấy cảnh đau đớn của Chúa, của Mẹ và Con của Mẹ dạy chúng ta ngày hôm nay, trong sự suy niệm và chuỗi hạt Mân Côi có sự nối kết điều gì cho chúng ta.

 

Nó không dừng lại một điểm hôm nay, nó có một chiều sâu và chiều rộng vô cùng lớn lao mà chúng ta thấu hiểu khi chúng ta tập trung với một lòng sốt sắng. Chúng ta sẽ được dạy bằng một cách sâu thẳm mà chính Chúa đã dành một cách đặc biệt cho những ai thật sự hiểu được ý nghĩa của sự suy niệm khi chúng ta lần hạt Mân Côi.

 

Xin Chúa chúc lành cho tất cả sự hiểu biết của chúng ta ngày hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những người chúng ta hiểu và đi sâu, để hiểu được mỗi một mầu nhiệm có ý nghĩa gì và đang nhắc nhở gì, để chúng ta thấy sự giá trị quan trọng của thập giá đó, để chúng ta đừng chê cái thập giá của chính mình đang hiện tại, chúng ta đừng rời xa cái thập giá mà chính chúng ta đã tạo nên và chúng ta hãy nhớ rằng thập giá chúng ta vác chính tội chúng ta. Nhưng tội của chúng ta đã được Chúa Giêsu vác và bằng chứng đó vẫn có hiển nhiên của mỗi ngày khi chúng ta suy niệm Năm Sự Thương. Chúng ta sẽ có một nguồn an ủi rất lớn lao khi chúng ta tập trung để hiểu thấu trong sự suy niệm của mỗi một mầu nhiệm.

 

Chúng con cám ơn Chúa Thánh Thần, nhờ chính Ngài đã dẫn chúng con và hiểu rõ những gì chúng con đang có ngày hôm nay, để chúng con sống cho đúng ngày của lịch sử, đúng mùa thánh của lịch sử, đúng ngày bi đát của cơn dịch bệnh.

 

Mầu nhiệm thứ năm.

Chúa Giêsu chịu chết.

Chúa Giêsu nói, mọi sự đã hoàn tất rồi người gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng.

 

Thứ năm thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt ta vào thánh giá Chúa.

 

Chúa Giêsu vác thánh giá trên đồi Canvê không phải chỉ là vác khan, nhưng chính Chúa phải chấp nhận để đóng xác vào thánh giá mà Chúa Giêsu đã vác cho chúng ta. Thánh giá là một biểu tượng nhưng thập giá là điều mà Chúa đã dành cho cả thế giới của nhân loại. Có những ý nghĩa của chiều sâu mà chúng ta cần suy niệm để hiểu rõ khi Chúa Giêsu vác lên đỉnh đồi của Ca vê, lý hình bắt đầu tuốt áo của Ngài ra, xô Ngài xuống ở nơi thập giá rồi chính nó kéo giản tay của Chúa ra, để rồi nó đóng những cái đinh như búa bổ vào ở trong những xương tủy của chính Ngài, ở trong những sợi gân cốt mà Ngài phải thét lên vì quá đau đớn. Đóng bên phải, rồi đóng bên trái và đóng hai chân.

 

Bởi vì thập giá, tay chúa thì chưa đủ cái lỗ nó đã khoan, cho nên nó cố tình kéo Ngài ra, gân cốt giãn và dường như bị đứt, để nó đóng cho được cái dấu đinh vào thập giá. Bên trong thì gân đã giãn và xương đã gãy. Cái sự đau đớn tột cùng đó như thế nào trên thân xác của một con người đã bị hành hạ một ngày trước đó ở trong ngục tối. Đây là một điều khẳng định, chúng ta thấy sự đau đớn của tội lỗi, khi con người bất phục tùng, khi con người rời xa Thiên Chúa, khi con người đã hoàn toàn quyết định cho sự thay thế văn minh của thời đại. Đó là những đau đớn mà Chúa Giêsu đã chịu trên đoạn đường Thập Tự Giá mà Ngài đã biết trước mọi sự việc.

 

Sự gào thét, như ngày hôm nay chúng ta thấy được một cơn dịch bệnh mà cả thế giới. Xac chết chồng chất, con người không thế nào đốt kịp và không làm kịp, ai cũng rả rời thân xác, từ bác sĩ cho đến các y tá, cho đến tất cả những người lãnh đạo và tất cả những người phục vụ trong tình trạng này, họ cũng đã vì phục vụ mà chết vì lây bệnh.

 

Các bác sĩ là những người giỏi cũng nhiều cách giỏi, nhưng cuối cùng cũng lây bệnh mà chết. Chúng ta thấy sự khủng khiếp của tội gây nên và cái chết đó là chứng minh chính tội lỗi của loài người gây nên cho cái chết, mà Chúa Giêsu đã biết trên 2000 năm trước. Cho nên, ngay những lúc mà con người đi vào của những lúc căng thẳng hay cái chết, thì chính Chúa đã chịu cho chúng ta cho đến giây phút cuối cùng.

 

Chúa là Thiên Chúa nhưng chấp nhận đóng đinh trên Thập Tự Giá để biểu tượng cho những tội nhân như chúng ta, vì Ngài gắn liền và Ngài muốn cứu chúng ta. Cứu linh hồn lẫn cả thể xác và cứu cả lý trí trọn cả con tim và cứu những sự quyết định của chúng ta trong ánh sáng mà Chúa đổi về bằng thân xác của Ngài qua cái chết và bằng Giá Máu của Ngài.

 

Nó không dừng lại tại một điểm trên đồi Canvê mà nó trở thành muôn thuở và muôn đời để ghi nhớ và ghi khắc những dấu ấn vĩ đại đó. Chúa Giêsu đã đến giây phút cuối cùng, mọi sự đã như sự dự định của lý hình.  Nó biết, hành hạ Chúa suốt một đêm dài ở trong ngục tối, ở nơi hôi hám bẩn thỉu và có biết bao nhiêu nhục nhã mà Chúa Giêsu chịu với những lời chửi mắng và những người lý hình đó, chính là tội của chúng ta. Những người như chúng ta đang và bọc xác của những lý hình. Vào thời đó, Chúa lặng thinh, im lặng để chấp nhận tất cả, vì mục đích của Chúa muốn là sự kết thúc trên đồi Canvê, mới hoàn tất nhiệm vụ Đức Chúa cha muốn Ngài thi hành và sự vâng phục đó cho đến giây phút cuối cùng, Ngài vẫn để cho tâm hồn của chính Ngài cũng có những lúc sâu thẳm vì nơi thân xác.

 

“Lạy Cha, sao Cha bỏ con”. Đó là những lúc mà con người chúng ta cũng có những lúc, chúng ta trăn trở bâng khuâng và có những lúc chúng ta đi vào không lối thoát. Chúng ta không biết kêu ai, hay là chúng ta chưa có đức tin. Chúng ta vẫn có một điều gì đó thiêng liêng trong đời sống của mỗi một người chúng ta được làm người.  Nhưng Chúa là Thiên Chúa có mục đích cho chúng ta và sự biểu hiện đó, là Chúa muốn lấy đi tất cả và sau giờ cuối cùng của con người. Dù là những năm tháng sống trong tội lỗi, nhưng giờ cuối cùng vẫn có những lời khấn nguyện cầu xin, thì những điều đó là chứng minh Chúa tha và tha bổng, tha khi chúng ta chưa trở về và tha khi chúng ta trở về và tha khi giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng ta và chưa bao giờ đáp lại với lòng sám hối, nhưng Chúa vẫn tha.

 

Cho nên, chúng ta thấy được sự đại diện của đời sống con người khi chính Chúa đã vác Thập Tự Giá, khi chính Thánh Phêrô là người được chọn trong 12, nhưng chính ngài cũng là một người từ chối Thầy của mình. Nhưng sự chối từ đó khi ngài đã nhìn thấy được ánh mắt Chúa Giêsu, ngài đã cảm thấy tâm hồn một điều gì đó bâng khuâng và tiếng gà gáy, thì Thánh Phêrô đã khóc lóc và sự khóc lóc đó đã nói lên tâm tình của sám hối. Bởi vì giữ lấy cái tâm tình sám hối đó, cho nên, ngày hôm nay ngài là một người được lựa chọn như lời Chúa Giêsu đã hứa: “Con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo hội. Cho dù đó là một sự yếu đuối, dù   là Đấng bậc cao nhất trong hàng Giáo hội, cũng có những giây phút yếu đuối. Chúa đã biết trước, nhưng Chúa đã tha và Chúa luôn luôn dành cho chúng ta sự tha thứ.

 

Ngày hôm nay, chúng ta thấy và suy niệm coi. Tại sao có hai tên trộm, một bên lành một bên dữ? Biểu tượng cho chúng ta trong muôn thế hệ đều có những người lành và vẫn có những người dữ. Người lành thì chính họ trong giờ cuối cùng tin Chúa – “Lạy Ông Giêsu, khi Ông về trời xin Ông hãy nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu nhanh nhẩu, không một chút suy nghĩ: “Hôm nay con hãy ở với Ta trên thiên quốc “.

 

Không một chút do dự để nói lên những lời, vì là Ngài sẵn sàng trong yêu thương. Chỉ cần chờ đợi tiếng nói thật lòng của con tim, thì lập tức chúng ta đón nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa. Đó là buổi đầu tiên trước khi Ngài đi vào cái chết. Thật là một sự chứng minh rõ ràng cho thế hệ của nhân loại. Còn một bên chúng ta thấy: “Nếu Ông là Chúa thì hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi”.  Là một lời đầy cả thử thách, kiêu ngạo và ngạo mạn. Cả một cuộc đời sống trong tội lỗi. Đó là cái giờ phải lãnh đúng như chính tội của họ. Nhưng nó vẫn thách thức một Đấng Thiên Chúa vô tội đó là biểu tượng cho thế giới của loài người, giữa thiện và ác.

 

Chúa Giêsu không những chỉ làm những công việc đó một cách rõ ràng. Chúa Giêsu gượng hết tất cả những gì trước khi xảy ra câu chuyện đó. Chúa Giêsu đã trăn trối với một, đó là Mẹ của Ngài, dưới chân thập giá. Ngài không nói với Mẹ của Ngài trước, mà Ngày nói với một người, đó là môn đệ tínn trung của Ngài. Đó là đó là Thánh Gioan, một vị thánh trẻ nhất tựa đầu vào Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly đầu tiên và bữa biệt ly cuối cùng.

 

Cho nên, Ngài đã trao Mẹ Ngài lại cho thánh Gioan, “Này là Mẹ con” và từ đó Thánh Gioan đã lãnh nhận Mẹ của mình ngay giây phút đó. Chúa Giêsu còn có những lời trăn trối qua bảy lời nguyện. Chúng ta chỉ nhìn chung, nhưng bảy lời nguyện đó như Chúa đang nhắc và đang gợi lại cho Mẹ.

 

Mẹ của Ngài thì luôn luôn âm thầm vì bất cứ hoàn cảnh nào, Mẹ luôn là suy niệm cả một cuộc đời. Trong bảy lời nguyện có đầy cả những ý nghĩa mà Chúa Giêsu hoàn tất trên Thập Tự Giá, rồi Ngài lại xin giờ cuối cùng. Ngài xin cho ai? Ngày xin cho tất cả những lý hình là những người tội lỗi như chúng ta đã luôn dùng những phương cách, với cái nhìn của bề ngoài, để kết tội một Đấng Thiên Chúa và cuối cùng Ngài lãnh bản án của tử tội. Nhưng Ngài là một Đấng vô tội và cuối cùng: “Lại Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.

 

Quả thật là một điều đầy cả những ý nghĩa ở bên trong của một lòng nhân từ hiền lành, là một Đấng Thiên Chúa cai trị bằng tình yêu và hai chữ tình yêu đó kết hợp bằng việc làm và một sự kết thúc trên đồi Canvê một cách thê thảm và thảm khốc đau thương của một vị Thiên Chúa vì yêu con người và cho con người và tất cả thuộc về con người. Nhưng con người đã trả cho Ngài một bản án và một giá mà chúng ta đã nhìn thấy sự bội bạc khủng khiếp của tội mà chúng ta gây nên cho chính Đấng Cứu độ của chúng ta.

 

Đã đến gần giờ, Chúa muốn hoàn tất, tất cả. Bởi vì Chúa biết công cuộc cuối cùng đó Ngài phải đi vào cái chết là phải chết. Cái chết gần đã đến giờ, vì mang thân phận của con người có sanh và có tử. Alpha và Omega, bắt đầu và kết thúc, thì chính Ngài cũng đến với một trường hợp, đó là sự bắt đầu từ nơi sanh ra và cuối cùng cũng sẽ kết thúc và tất cả trong ơn cứu độ. Ngài đến và Ngài cũng sẽ kết thúc.

 

Tất cả chúng ta nằm trong một thế giới hiện tại sẽ có sự kết thúc, bởi vì sự bắt đầu đã đến trên bao nhiêu tỷ ngàn năm trước và sự kết thúc sẽ có, vì sự kết thúc mới đến một thời gian  viên mãn mà Đức Chúa Cha đã an bài qua công cuộc cứu độ của Đức Giêsu và Giáo lý của Ngài được trường tồn vĩnh viễn cho đến ngày mà con người tỉnh thức mở mắt. Ngày hôm nay có những điềm thiêng dấu lạ đã xuất hiện, như nhắc nhở một Đấng tối cao đã hiện diện và trở lại với những gì mà Ngài đã hứa, khi Ngài đã hoàn tất nhiệm vụ và trở về thiên quốc.

 

Cho nên, cái chết của Ngài mang lại cho chúng ta là một dấu ấn vĩnh viễn và đã được hoàn toàn chôn chặt trong cái chết bởi tội gây nên. Nhưng Chúa dành cho chúng ta quyền tự do vì chúng ta làm con người có lý trí, có khôn ngoan, có lựa chọn, để chúng ta có thể nhìn thấy được những gì trong sự thiện mà Đức Giêsu đã làm trong lòng tin sẽ dạy chúng ta công chính và từ công chính đó chúng ta sẽ hoàn toàn từ chối bởi tội lỗi thấp hèn yếu đuối, hèn mọn nhỏ bé mà chúng ta luôn phạm.

 

Nó có rất nhiều nguyên do rất bình thường, nó xuất phát từ những điều ở nơi cái nhỏ nhất trong tư tưởng của những người dân bình thường. Nó chỉ là những vấn nạn trong một gia đình, nhưng trong tư tưởng của những vị lãnh đạo, nó sẽ ảnh hưởng khắp nơi và nó sẽ ảnh hưởng của một đất nước, nó sẽ ảnh hưởng trên toàn thế giới và nó đang ảnh hưởng như một cơn dịch bệnh hiện tại ngày hôm nay, trong sự ác và trong tham vọng gây ra.

 

Ai có thể có quyền lực đó? Chính là thần dữ? Thần dữ nó không bao giờ sống yêu thương, nó chẳng bao giờ biết yêu thương, nó chỉ muốn giữ lại những gì thuộc về nó, nó tranh cãi, nó tranh đấu và nó làm cho loài người chúng ta vấp ngã, để rồi nó chiếm lấy chúng ta và nó là một kẻ nghịch thù với Thiên Chúa.

 

Nhưng Chúa lại yêu thương con người của chúng ta và Ngài dành cho chúng ta sự sáng kiến, để chọn lựa trên bước đường. Bởi vì chính Chúa đã đem thân mình để chết thay cho nhân loại, là một Giáo lý khẳng định bằng việc làm. Một Giáo lý bằng một tình yêu cho đi.  Một Giáo lý bằng một sự trả giá mà muôn ngàn đời con người sẽ không bao giờ vơi và quên đi những điều mà Thiên Chúa làm.

 

Trong đó có những ngày cực cùng, trong đó có những ngày kết cuộc của bản án, của tội. Trong đó có những ngày mà chính Thiên Chúa sẽ bừng sáng qua những ngày tháng mà Chúa đã chịu cho chúng ta qua Cuộc Tử Nạn. Ngài sẽ chết và sự chết đó đã kết thúc tất cả và những ngày mà Ngài đi vào cái chết đó. Tất cả mọi sự đã trở nên một cách khủng khiếp lạ lùng vào thời điểm của Đức Giêsu. Nhưng cũng chưa chứng minh được lòng tin vì sự ngoan cố, cứng đầu của những tên kinh sư và biệt phái. Những tên đó nó vẫn còn và tồn tại cho đến ngày hôm nay. Ý tưởng xấu xa của sự phản nghịch luôn luôn đổi mới với tất cả những gì trong thế giới của con người giới hạn. Chính những điểm đó mà chúng ta thấy, không phải là những người bình thường, tầm thường đâu. Những người quyền cao chức trọng, nếu không có công chính, nếu không đi trong sự thật mà Thiên Chúa dành cho họ, để thực hành trong đời sống thì họ dễ bị lay chuyển, bởi vì quyền chức trong tay.

 

Cho nên, họ làm sai, họ vẫn sai và họ đã hoàn toàn để cho một thế giới và chúng ta thấy một sự khủng khiếp trong sự ác của ngày hôm nay qua cơn dịch bệnh, là một điều bình thường, nhưng bên trong có rất nhiều điều thâm sâu ác độc mà con người đã nuôi dưỡng từ bao nhiêu thế hệ trước.

 

Chúa Giêsu là Đấng cứu tinh để giải thoát chúng ta. Điều ác cứ tiếp tục làm, bởi vì con người chọn lựa và con người tin và con người quyết định theo nó thì sự ác đó đã trả lời cho cơn dịch bệnh hôm nay. Cái sự ác đó đã để chúng ta thấy thất bại như ngày hôm nay, bế tắc như ngày hôm nay. Sự ác đó đã trả lời cho từng mỗi một cá nhân, trên từng mỗi một địa vị, trên từng mỗi một quốc gia và trên từng mỗi một người đang lãnh đạo trong thế giới của nhân loại.

 

Nhưng tất cả mỗi một thời đại chúng ta đều có tình thương của Thiên Chúa, là Đấng cao kiến, là một Đấng thượng trí mà với những ai thuộc về Ngài và những ai đi trong Ngài và Giáo lý của Ngài được thực hiện trên những người tin vào Ngài. Cho dù thế giới đang suy sụp ngày hôm nay, nhưng ai có thể mở miệng nói tuyên xưng Thiên Chúa? Ai có thể mở miệng can đảm để nói lên rằng những gì chúng ta đang mượn, chúng ta đang cần và chúng ta đang có.

 

Những gì mà chúng ta thú tội trước Thiên Chúa, chúng ta loại bỏ những Giáo lý của Ngài, chúng ta loại bỏ tất cả những gì của Thiên Chúa. Chúng ta đổi lấy những sự tầm thường và bình thường của con người và hôm nay những điều mà chúng ta chọn là sai. Cho nên, ngày hôm nay đã có những người nhận ra cái sai đó, đã có những người thú tội vì cái sai của mình và đã có những con người tầm thường nhất, không có kinh nghiệm, cũng không có sự lãnh đạo chuyên môn, cũng không có bất cứ điều gì nhưng can đảm mạnh mẽ, chỉ có đức tin. Đức tin và thực hiện những điều trong công chính của lương tâm, lương tri mà Thiên Chúa ban cho họ.

 

Cho nên, sự chiến thắng sẽ trở thành những người bình thường đó. Sự chiến thắng sẽ trở thành những con người biết can đảm nói về Chúa cho thế giới và sự can đảm để đưa Chúa trở lại khi chính con người có những chức quyền và có quyền hành đã đẩy Chúa ra ngoài và khước từ giới răn của Chúa, để cho sự tự do đó là câu trả lời của những việc ác mà họ đã nhìn được ngày hôm nay.

 

Lạy Chúa Giêsu, sự huyền nhiệm, mầu nhiệm mà Chúa đã dành cho chúng con trong thế giới này, không cần một số người quá đông, không cần với những người có quyền cao chức trọng, không cần với tất cả những con người ỷ lại với thế giới trong sự khôn ngoan, sáng kiến khoa học và kỹ thuật. Chỉ cần có con người có đức tin, tin vào Chúa, chỉ cần có một con người can đảm để dám nhận ra những gì mà Chúa sai mình đi, để gặp bất cứ ai, đó chính là Mosê của thời đầu tiên. Chúa chọn một Môisê duy nhất, để đối diện với một dân Ai Cập khủng khiếp, có chiến xa kỵ binh bách chiến và bách thắng. Nhưng Môisê chỉ một cây gậy bình thường, để nói với những gì cần nói, can đảm để đối diện và cuối cùng chiến thắng, dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập. Chiến xa kỵ binh đã hoàn toàn chết sạch, không còn một tên khi nước biển lắp trở lại. Sự oai nghi và phi thường đó ở đâu có? Thiên Chúa của chúng ta và điều đó vẫn mãi mãi trong dòng lịch sử và được thực hiện qua muôn thời đại với những con người thuộc về Ngài, ngày hôm nay cũng vậy.

 

Hôm nay, chúng con dựa vào những sự suy niệm của mầu nhiệm Thiên Chúa qua Năm Sự Thương, để chúng con thấy những điều được lặp lại trong thế kỷ này, nó có những sự khác biệt vì thời gian văn minh nó đổi khác. Nhưng ngày hôm nay chiến xa kỵ binh có, tất cả đều có nhưng chỉ thua một điều duy nhất là đức tin, khi có Chúa thì sự thật sẽ xuất hiện, dù là ba đầu sáu tay của những kẻ bất chính bất tuân, dùng đủ mọi cách, nhưng cuối cùng sự chiến thắng vẫn thuộc về người công chính, khi Chúa dùng họ và khi Chúa cho phép điều đó xảy ra, để tỉnh thức với tất cả những gì trong thế giới của loài người và chứng minh Đức Giêsu Kitô, Ngài đã chết và sự  chiến thắng đó dành cho những người được sống và được tuyển, để tiếp tục với một thế giới mà Ngài đã chờ đợi qua bao thế hệ.

 

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta nằm trong một tình trạng hỗn loạn sợ hãi, nhưng chúng ta hãy tin rằng, chúng ta có một vị lãnh đạo trong thời này, tin vào Chúa. Chúng ta có một vị lãnh đạo mà Chúa chọn cho chúng ta, trong khi mọi bên và tứ bề, đều là những con người sống thực tế trong đời sống của trần gian. Đời sống lý luận của chính họ, họ không dám và đặt để Chúa lên trên. Nhưng một người không phải là chân tu, cũng không phải cuộc đời tận hiến, nhưng chứng minh sự hiện diện của Thiên Chúa và dùng chức vụ của mình để nói lên những điều cần phải nói và ông vẫn nằm trong niềm hy vọng, khi bao nhiêu sự thất vọng đang ở giữa thế giới này. Cho nên, chúng ta thấy cuộc chiến có Đức Giêsu Kitô trong Tuần Thánh, chúng ta đầy cả những ý nghĩa để chúng ta suy niệm.

 

Ngày phải lãnh lấy cái bản án của sự chết, nhưng Ngài sẽ phục sinh vinh quang khải hoàng để đưa con người và nâng con người đến đỉnh đồi Canvê, đó là nơi hứa hẹn mà chính Ngài đã dành cho thế giới. Cho nên, nếu chúng ta muốn bước lên đồi Canvê, chúng ta muốn đi theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải bước qua những dấu ngoặc của những ngày mà Đức Giêsu đã từng đi.

 

Chúng ta không thể đi một mình, nhưng Chúa Giêsu đã từng đi, thì dấu chân đó đã in lại và những dấu chân đó chúng ta bước theo, chúng ta nhất định sẽ đi được. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta vắng bóng Chúa trong mỗi một đất nước quá lâu. Chúng ta vắng bóng Chúa trong đời sống của thực tế và ngay trong Giáo hội đó có rất nhiều điều luật và có rất nhiều điều chúng ta thấy một cách ê chề và đau đớn.

 

Nhưng ngày hôm nay trong cơn dịch bệnh chúng ta đã thấy người vô tội đã được tha bổng. Đó là một vị Giám mục ở tại Úc mà chúng ta đã từng cầu nguyện cho ông, chưa bao lần gặp mặt, nhưng trong thiêng liêng Chúa muốn chúng ta cầu nguyện. Ngày hôm nay và trong thời gian gần đây nhất, chúng ta đã thấy, quan tòa nhưng chẳng có ai, nhưng được tha. Bởi vì những việc của công chính và công lý Thiên Chúa sẽ để cho chúng ta nhìn thấy một cách sáng tỏ trong thời đại của điện thoại và những người âm thầm như chúng ta đã bao năm nay, chúng ta là một cách đơn sơ và bé nhỏ, đơn thuần và cách suy nghĩ chỉ biết rằng Chúa làm, chúng ta thấy và chúng ta cứ làm theo, là những lời kinh nguyện hằng ngày bình thường nhưng nó thấu và nó thấm, từ nơi hành động cử chỉ khi chúng ta dâng kính Chúa và chúng ta tin vào Chúa và chúng ta lắng nghe chính Chúa dạy và chính Chúa chấp nhận.

 

Ngày hôm nay, đây là một cơ hội chúng ta thấy được chính Thiên Chúa ở cùng con người và Ngài không phân biệt ai. Nhưng con người của chúng ta có nhận hay không và tin hay không là nơi mà điều chúng ta cần phải quyết định. Ngày hôm nay, chúng ta thấy rõ cho dù hoàn cảnh nó đang bao phủ bởi tất cả những cái khó khăn, nhưng một vị tổng thống vẫn dùng những giây phút quan trọng là cầu nguyện. Cầu nguyện trước khi ông thuyết trình, cầu nguyện trước khi ông quyết định, cầu nguyện trước khi ông làm. Cầu nguyện và cầu nguyện, để những người trong nội các cùng ông mới thú nhận ra những gì của quá khứ họ đã làm.

 

Chúng ta thấy một gương sáng tỏ mà Thiên Chúa đã đến với chúng ta, khi trong bóng tối bao phủ chúng ta bằng những cơn dịch bệnh. Nhưng Thiên Chúa là tình yêu và tình thương, cách nhẹ nhàng êm ái của Ngài dành cho chúng ta, để chúng ta thấy được một điểm nương tựa, một nơi cậy trông và nơi tin tưởng mà chúng ta tiếp tục của những ngày bao phủ bởi tất cả những cơn dịch bệnh.

 

Cảm tạ ơn Chúa, tất cả mỗi một thời đại Chúa đều sai ngôn sứ và tiên tri, Chúa đều dành cho dân của Chúa có một sự bảo vệ bởi nguồn ánh sáng mà Thiên Chúa dành cho mỗi một thời đại của chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng ta có một Giáo hoàng, ngày hôm nay trong tuổi già và ngài đang cô độc và không còn những ngày tháng hoạt động bình thường, là một Giáo đô đầy cả người, nhưng hôm nay vắng bóng hoàn toàn là Giáo đô trong những ngày hấp hối của những cơn dịch bệnh nhưng Đức Giáo Hoàng vững tin, để tiếp tục làm  bổn phận của chính mình, ngài vững tin để dẫn dắt đoàn chiên qua truyền thông, ngài vững tin để làm với tất cả những màu nhiệm, những phép cần có để cho những người con chiên dân Chúa.

 

Cho nên, sự công chính rõ ràng chúng ta thấy được những người thay thế Chúa tại thế gian này và những đấng bậc âm thầm chúng ta cũng thấy được những điều mà họ cố gắng, để có thể làm tròn bổn phận của chủ chiên, hoàn toàn để giúp cho những người con chiên trong đời sống của thiêng liêng, không bị trong những cơn hỗn loạn và khủng hoảng, trong lúc cơn dịch bệnh này.

 

Và chúng ta thấy được về mặt của xã hội, về mặt của truyền thông, về mặt của  sự lãnh đạo trong một đất nước quốc gia mà chúng ta biết sự cường quốc vẫn có và tiếng nói ảnh hưởng trên toàn thế giới, của những việc làm quá khứ trong suốt 4 năm vừa qua và tất cả những ngày hôm nay, đứng trước ngưỡng cửa và chuẩn bị cho một cuộc tranh cử mới. Nhưng ông vẫn giữ vững lập trường, từ đầu tiên cũng vậy, cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Chiếc ghế của ông do chính Chúa ban cho.

 

Thì mỗi một ngày trong đời sống thực hành của ông cũng chính những lời cầu nguyện của ông và có rất nhiều điều chúng ta phản biện, đi sai với đoán sai và chúng ta chống đối. Nhưng cuối cùng những điều ông làm đều đúng, vì là của Thiên Chúa.

 

Chúa Giêsu đã chịu tất cả những cái oan ức của trên 2000 năm trước, vì con người không nhận thức, cho nên, Ngài chấp nhận hiền lành để dẫn chúng ta đi vào một sự trưởng thành cần có trong đời sống, trong sự thật, nhưng qua 2000 năm những điều của sự thật đều phải được chứng minh qua những người mà chúng ta tin và chúng ta thấy. Còn những người kia vẫn phản đối, nhưng cuối cùng nó là những kẻ thất bại, vì Chúa Giêsu chịu chết một lần chứ không thể chịu bản án thêm lần thứ hai.

 

Ngày hôm nay chúng ta đã thấy sự đại diện của Thiên Chúa: Tổng thống Donald Trump, sự đại diện của Thiên Chúa là những người trở về với Thiên Chúa qua những người có chức quyền, họ đã nói lên những lời từ trong đáy lòng một cách thầm kín không ai dám xưng thú trước Thiên Chúa. Nhưng hôm nay lời đó đã được trả lời một cách rõ ràng đối với Thiên Chúa của chúng ta.

 

Thì hôm nay chúng ta cũng vậy, tất cả mọi người chúng ta không là gì cả, cũng hãy trở về để thú tội và xin lỗi Chúa một cách thật lòng trong trái tim, thì nhất định ánh sáng của Chúa sẽ chiếu rọi, như Chúa đã từng nói, Chúa nhất định giữ lại chúng ta, Chúa nhất định vì Đức Giêsu Kitô, Con của Ngài đã chịu đau đớn và cực cùng trên đồi Canvê, là một khế ước cho nhân loại và cũng đã dành cho muôn thế hệ được hưởng nhờ những điều đó.

 

Cho nên, Ngài không bỏ chúng ta và Ngài không để chúng ta bơ vơ lạc lõng, nhưng Ngài cần sự hợp tác của chúng ta. Ngài tôn trọng chúng ta và Ngài cần sự lãnh nhận mà chúng ta chấp nhận bằng linh hồn, bằng trái tim đó. Hôm nay đã đến lúc chúng ta không còn con đường chọn lựa. Chỉ có một con đường duy nhất là Đức Giêsu đã chết và Ngài phục sinh vinh quang. Nhờ sự phục sinh đó, chúng ta trở lại những ngày tháng hòa bình thật sự mà Thiên Chúa dành cho những kẻ tin và những kẻ còn sống sót.

 

Nhưng hãy nhớ một điều duy nhất, ngày hôm nay là chuỗi hạt Mân Côi mà Mẹ Maria dạy chúng ta qua bao thế hệ. Nhưng chỉ có lúc này là lúc mà chúng ta hiểu biết nhiều hơn, lúc này là một lúc giá trị khi chúng ta nằm trong cơn dịch bệnh của linh hồn lẫn thể xác và đây là một cơ hội để lại cho lịch sử,  dành cho những kẻ vô danh tiểu tốt, là những người tội lỗi được tái sanh và được trở về để trở thành dụng cụ của Chúa và đã trở thành môn đệ nhỏ bé âm thầm của Chúa, để hôm nay thấu hiểu được những gì vốn cần trong trang sách sử mà chúng ta suy niệm với Năm Sự Thương mà Mẹ Maria thường dạy dỗ chúng ta, đi vào đời sống để chúng ta dâng kính với một sự cầu nguyện thẳm sâu, để được nhìn thấy rằng đời sống của chúng ta cứ tiếp tục vững tin. Chúng ta thuộc về Chúa và cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng với cơn dịch bệnh của ngày hôm nay.

 

Tất cả mọi sự hãy phó thác, để chúng ta cùng chung với những người thuộc về Chúa và những con người đã can đảm mạnh mẽ tuyên xưng Chúa và đã có những con người cùng đi, cùng một tuyến đường với chúng ta một cách rõ ràng và Chúa sẽ thay đổi tất cả trong một thế hệ của 2020, bắt đầu từ những năm tháng sắp tới là một dấu ngoặc đánh sập và đánh gãy với tất cả những kiêu căng tự ái, kiêu ngạo và những điều mà con người đã cho chính mình kỹ thuật khoa học điều khiển.

 

Nhưng Chúa sẽ đánh sập với tất cả những sự kiêu căng đó và chính Ngài sẽ dành cho những kẻ công chính, những kẻ tin và những kẻ bình thường đơn sơ đã trở thành một sức mạnh như các chiến sĩ, để mang lá cờ chiến thắng của đoạn cuối, qua cơn dịch bệnh mà chúng ta đang trong tình trạng và chờ ngày mà Chúa can thiệp và ra tay.

 

Hãy giữ vững lập trường, hãy tin tưởng vào Chúa. Hãy gánh vác thập giá mà chúng ta đã tạo nên chính nó, để trong thời gian vác thập giá, để chúng ta suy niệm. Nếu chúng ta bị cất đi thì xin cho chúng ta cũng tin tưởng vào Chúa. Vì nơi mà Ngài dành cho chúng ta là ánh sáng để bảo vệ linh hồn chúng ta và gìn giữ chúng ta, để không xa khỏi tội lỗi và chết đi một cách vô ý nghĩa. Nhưng ngày hôm nay những người cơn dịch bệnh chết một cách bất ngờ, có những người không kịp ăn năn Nhưng trong tình trạng của những ngày cuối cùng Chúa cũng dành Lòng Thương Xót, vì có những kẻ cầu nguyện cho họ, những kẻ thay thế họ và họ rớt vào tình trạng của sự bất ngờ ở nơi một đời sống của nạn nhân.

 

Chúa sẽ dùng một cách khoan dung và công bằng, nhân từ cho những kẻ đó và Chúa cũng dành cho những kẻ còn lại với sự phục tùng, với sự lắng nghe, với sự tạ tội, với những ngày sám hối, Chúa nhất định sẽ dành cho họ và cho họ một thế giới mới mà Chúa an bài sắp đặt từ bao giờ.

 

Còn những kẻ tiếp tục trong cứng đầu ngoan cố, những kẻ vẫn tiếp sống trong mù quáng, những kẻ vẫn tiếp tục sống trong những ngày tháng dựa vào sức mình, dựa vào tất cả những điều mà họ đang có ngày hôm nay cũng không biết hối hận, cũng không biết nhận ra và cũng không hiểu được đời sống của đức tin trong sự trưởng thành, Chúa sẽ có cách. Chúng ta phải biết rõ, Chúa yêu thương con người, nhưng Chúa rất công bằng. Chúa sẽ tiêu diệt tất cả sự ác trên thế giới và Chúa sẽ để lại với một thế giới thuần túy như Ngài hứa và Ngài khao khát từ bao giờ.

 

Và sự tạo dựng của Ngài là một đời sống của hòa bình, loài người không thể hận thù, hãy sống trong yêu thương, sống trong hòa giải, sống trong hiệp nhất và sống trong sự tôn kính, tôn thờ và sống trong một đời sống vinh danh Thiên Chúa.

 

Tất cả những điều này Chúa chờ đợi từ bao giờ. Cho nên, hãy để cho chúng ta được biết những gì đang xảy ra, dù là những ngày tháng gay cấn và những ngày tháng tiêu cực nhất. Nhưng chúng ta còn có Mẹ Maria.

Mẹ Maria là một người thầm lặng cả suốt một cuộc đời của Mẹ là suy niệm. Cho nên, những điều của Mẹ dạy và những điều của Mẹ cố vấn và tất cả sự sắp đặt của Mẹ sẽ không bao giờ đi ra ngoài thánh ý của Thiên Chúa và sự tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta khi qua những cơn gian nan thử thách.

 

Đây là sự bắt đầu, cho nên chúng ta hãy cố gắng tin tưởng vào Chúa và cố gắng trở về với Chúa, cố gắng dâng tất cả những đau khổ của chúng ta, ngay cả cơn dịch bệnh, để xin Chúa cứu và chữa trị linh hồn dịch bệnh của chúng ta trước và từ đó khi linh hồn được chữa trị, thì dịch bệnh của thân xác nó nhẹ nhàng theo sau. Chẳng có gì là khó khăn cả. Đối với Thiên Chúa thì chỉ một lời của ngài, thì mọi sự sẽ trở nên an lành hạnh phúc và chỉ có một sự ra tay của Ngài, một lời của Ngài phán, thì thế giới sẽ trở nên hoàn toàn bị tiêu diệt.

 

Cho nên, chúng ta hãy nhớ Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng, Đấng Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót, Đấng Thiên chúa luôn luôn tôn trọng và chờ đợi, nhưng đến giờ mọi sự sẽ kết thúc như luật định mà Ngài đã an bài. Đây là giây phút mà chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất, sống trong niềm hy vọng và dâng lên   Chúa tất cả những cái yếu đuối và tội lỗi mà chúng ta vẫn sai, vẫn phạm mỗi ngày nơi thân xác của mỏng giòn, nơi thân xác của nhỏ nhen hẹp hòi. Hãy sống với một cách trưởng thành, hãy sống với một cách cho đi, hãy sống với một cách phục tùng với tất cả đều của Thiên Chúa, lắng nghe qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, để chúng ta chỉ đi một hướng duy nhất mà thôi. Chỉ có đời sống của khiêm nhường chúng ta mới đạt đến mục đích cuối cùng, chỉ có đời sống đơn sơ và tin tưởng chúng ta mới qua những cơn khốn khó. Hãy sống với một đời sống trở lại, trong tâm tình của sám hối chúng ta sẽ không còn sợ sệt với cái chết đe dọa qua cơn dịch bệnh.

 

Xin cho tất cả mỗi một người chúng ta hãy suy niệm, chúng ta biết rằng cái chết của Chúa mang lại niềm hy vọng cho chúng ta. Cái chết của Chúa để chúng ta phục hưng, phục hồi. Cái chết của Chúa đã  chứng minh vượt qua tất cả những cơn dịch bệnh mà chúng ta đang gặp trong đời sống của hiện tại linh hồn lẫn thể xác. Cái chết của Chúa sẽ kết thúc tất cả và sự sống lại của Ngài sẽ mang một ánh sáng mới, một niềm tin mới, một thế hệ mới và mang lại cho chúng ta, đó chính là luồng ánh sáng của ân sũng mà Thiên Chúa dành cho những ai kiên nhẫn, trung thành, những ai thi hành, những ai quyết tâm thuộc về Chúa và tin vào Chúa.

 

Con cảm tạ ơn Mẹ, để thay cho tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò và bao thế hệ. Mẹ luôn nhắc nhở chúng con lần hạt Mân Côi. Có rất nhiều người cũng đang suy niệm để hiểu rõ mầu nhiệm của Thiên Chúa qua mỗi một mầu nhiệm của chuỗi hạt Nân Côi. Nhưng ngày hôm nay là một ngày đánh dấu trong cơn dịch bệnh khắp nơi trên toàn thế giới mà chị em của chúng con, anh em của chúng con được nghe Đức Giáo Hoàng nhắc nhở cho chúng con lần hạt Mân Côi.

 

Lần hạt Mân Côi là một mầu nhiệm tuyệt vời mà Chúa đã dành cho chúng con suy niệm ngày hôm nay qua Năm Sự Thương, cũng phù hợp và thích hợp   trong Tuần Thánh mà ngày mai bắt đầu là Thánh lễ Rửa chân mà Chúa Giêsu bắt đầu đi vào buổi tiệc đầu tiên và buổi tiệc biệt ly cuối cùng với các tông đồ. Là một dấu chỉ mà trên 2000 năm mới bắt đầu trở lại, với những điều hiện thực như hôm nay, qua những giây phút chúng con suy niệm, với mầu nhiệm của Năm Sự Thương.

 

Quả thật là một sự tuyệt vời thiêng liêng cao cả mà Chúa Thánh Thần muốn dành cho thế giới được biết và được trưởng thành để hiểu rõ những điều mà Thiên Chúa đã làm và được giấu kín. Đồng thời con người vẫn ơ thờ, không nhận, không hiểu và cũng không suy niệm. Cho nên, chúng con rất là máy móc khi chúng con lần hạt Mân Côi và chúng con rất là tự do khi chúng con lần hạt Mần Côi, với thói quen trong cuộc sống. Cả một cuộc đời cũng chưa hiểu và suy niệm được những mầu nhiệm tuyệt vời mà hôm nay Mẹ dành trong những giây phút cần nhất. Đó là cơn dịch bệnh của thế giới, đang và đã trong tình trạng của những ngày lo lắng sợ hãi. Đồng thời cũng là cơn dịch bệnh của linh hồn được nhắc nhở qua mầu nhiệm Năm Sự Thương.

 

Xin Mẹ giúp chúng con ghi nhớ mãi và xin cho chúng con được luôn luôn suy niệm, để chúng con sống một cách có ý thức, sống có một cách hiểu biết với những mầu nhiệm mà Mẹ đã dạy chúng con với chuỗi hạt Mân Côi.

Đầy cả những ý nghĩa và có những lầm lẫn, khi con người có những việc chúng con đã từng nghe nói. Lần hạt Mân Côi là Mẹ nói về Mẹ, Mẹ nói về tất cả những gì về chuỗi hạt thuộc về Mẹ. Nhưng không, Mẹ dẫn chúng con đến với Chúa, Mẹ đưa chúng con đến với những mầu nhiệm để tập trung cho chuỗi hạt Mân Côi.

 

Chuỗi hạt Mân Côi là một sự nối kết, là một sự liên đới, là một vòng tròn mà Mẹ ôm ấp với tình thương Mẹ dành cho Thiên Chúa và dẫn nhân loại về với Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa trong chuỗi hạt Mân Côi. Là một thánh vật vô cùng cao quý của một chiều sâu, chiều rộng, để nói kết chúng con. Đó là một sợi dây mà Mẹ luôn luôn kết chặc để chúng con liên đới với nhau và nơi đâu có chuỗi Mân Côi, nơi đó có sự hiện diện của Mẹ Maria.

 

Mẹ Maria qua lời cầu bầu để dâng chúng con đến với Thiên Chúa. Quả thật một điều rất là bí ẩn và sâu thẳm qua Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con được hiểu biết thêm qua mỗi một mầu nhiệm mà Chúa Giêsu chịu. Nhất là mầu nhiệm Năm Sự Thương hợp với trong Tuần Thánh đặc biệt hôm nay không có thánh lễ trực tiếp, cũng không có giáo dân, không có cộng đoàn để chúng con cùng nhau chính thức mừng ngày lễ, đón ngày lễ trong Tuần Thánh.

 

Nhưng quả thật có những ý nghĩa khi chúng con suy niệm và tìm ra những gì mất mát trong cuộc đời của những người Kitô hữu mà chúng con đã hoàn toàn chưa có thể có cơ hội tìm ra. Đây là cơ hội tất cả mọi sự dường như mất đi sự tự do, để chúng con mới dành những giây phút này, để suy niệm sâu những gì mình đã hoàn toàn không biết, hay chưa trưởng thành trong đời sống của đức tin đã trở thành thói quen lạt lẽo từ bao giờ.

 

Cho nên, đây là giây phút mà chúng con cảm thấy ý nghĩa nhất của chuổi hạt và từng mỗi một mầu nhiệm đều có chiều sâu mà Mẹ dạy chúng con. Xin Mẹ tiếp tục dẫn dắt chúng con và xin cho chúng con lời tạ ơn Mẹ, cám ơn Mẹ và từ chuỗi hạt Nân Côi đến chuổi hạt Ánh Sáng của Sáu Lạy.

 

Trong sự thực hành đáp lại với một thế kỷ mà con người quay trở lại với bằng hành động và sự hiệp nhất, sự tôn kính, sự tuyên xưng và hoàn toàn thuộc về Chúa như một của lễ tiến dâng trong lúc cấp bách nhất và trong lúc thời đại mà con người đã hoàn toàn bất xứng và hoàn toàn đã không xứng đáng. Nhưng Mẹ luôn luôn tìm cách để được xin chúa nhìn đến chúng con qua Lòng Thương Xót của Ngài, để xin cho chúng con có cơ hội để trở lại với một con người thuộc về Thiên Chúa với Giá Máu mà Đức Giêsu đã đỗ ra và cái chết mà Ngài đã hy sinh cho chúng con.

 

Tất cả đều là một sự giá trị quan trọng, không phải bằng những chữ nghĩa viết mà bằng tâm hồn, bằng con tim và bằng lòng tin của hiện tại hôm nay. Chính lòng tin sẽ giúp chúng con rất nhiều để biết những sự hiện thực mà Thiên Chúa ra tay để cứu giúp với những người kêu cầu danh Ngài.

 

Để chúng con nương tựa với một tình yêu vô biên bất tận của một Đấng Thiên Chúa vẫn là một Thiên Chúa của trên 2000 năm trước, vẫn là một Thiên Chúa qua bao thời đại, một Thiên Chúa luôn luôn trung thành với những việc của Ngài làm và Ngài luôn luôn thành tín với những điều của Ngài nói và còn những việc thực hành của Ngài luôn trọn vẹn và thánh thiện.

 

Tất cả những điều đó thuộc về Chúa từ đầu tiên cho đến giây phút cuối cùng. Chỉ nơi con người của chúng con là sự bội bạc, là sự yếu đuối trong đức tin, là những ngày mà chúng con đã bị thế giới lôi cuốn. Cho nên, đây là cơ hội để phục hồi và một cơ hội để nhận ra những gì thuộc về mình và cơ hội trong tâm tình sám hối ăn năn.

Thiên Chúa ghét tội, Thiên Chúa đã hoàn toàn sữa phạt vì tội, nhưng Thiên Chúa rất nhẹ lòng và rất thương và tha thứ cho những kẻ sám hối ăn năn, Thiên Chúa luôn tha thứ và tha bổng và quên đi tội lỗi của chúng ta khi chúng ta sám hối ăn năn.

 

Hãy dựa vào điểm này để chúng ta trở về cho đúng lúc và hãy nhớ Đức Chúa Cha đã phán: “Ta không muốn những kẻ gian ác phải chết, Ta muốn nó sám hối để được sống”. Chính Chúa đã nhắc nhở và cho chúng ta niềm hy vọng đó. Hôm nay, chúng ta chứng minh được Chúa Giêsu qua Năm Sự Thương đã hoàn toàn chết cho chúng ta, hoàn toàn vì chúng ta, hoàn toàn đã tha bổng cho chúng ta trong cái chết của chính Ngài. Điều mà Ngài cần chúng ta trở lại để đón nhận nó với một cách xứng đáng, hay không bao giờ tương xứng, nhưng vẫn được sự chấp thuận của Chúa, vì Chúa đến để cứu chúng ta. Đó là sự sám hối ăn năn trở về, đó là một lòng biết thú nhận chính tội của mình mà thưa, dâng và tin Lòng Thương Xót và ơn tha thứ của Ngài, thì chúng ta sẽ từ những sự thất bại sẽ trở nên thành công và từ những thành công, chúng ta sống để có niềm tin và sự công chính sẽ trở lại với thế giới loài người của chúng ta.

 

Đã bị lừa lọc quá lâu, đã bị thần dữ nó cầm chúng ta và nó đã khống chế chúng ta. Đến lúc nó phải thất bại một cách thê thảm, nó phải thối lui nơi thuộc về nó và trả lại những gì mà nó đã lấy của chúng ta. Chúa sẽ lấy lại cho chúng ta và chúng ta sẽ sống với những ngày tháng ý nghĩa hạnh phúc, khi thế giới mới xuất hiện.

 

Đây là lúc mà chúng ta quyết tâm ăn năn sám hối trở về, đây là lúc những ân phúc được đổ xuống, lúc chúng ta bế tắc và trong cơn dịch bệnh. Cơn dịch bệnh sẽ giúp chúng ta trở nên hoàn thiện, cơn dịch bệnh sẽ nhắc nhở chúng ta trong đời sống của đức tin, cơn dịch bệnh để chúng ta thấy uy quyền của Thiên Chúa, sẽ giúp chúng ta trên bước đường trở về với đời sống đức tin qua Giáo lý của Ngài và qua cơn dịch bệnh chúng ta thấy ai là Thiên Chúa, Đấng chúng ta tôn thờ? Ai là Đấng yêu thương can thiệp? Và ai mới là Đấng có quyền đưa chúng ta từ tội lỗi qua cái chết để trở về trong sự phục sinh vinh quang với Đức Giêsu Kitô? Con của Thiên Chúa và chúng ta đang sống trong sự quyền năng mà Thiên Chúa ban cho. Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần.

 

Chúng ta cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa và bên cạnh chúng ta có sự thiêng liêng thánh thiêng của  Chúa Giêsu Thánh Thể  bằng chứng mà chính Ngài  đang hiện diện ở cùng chúng ta, qua Năm Dấu Thánh có đoạn đường Thập Tự Giá mà chúng ta suy niệm trong Năm Sự Thương đã trả lời cho tất cả những gì Chúa ban và cho chúng ta, để được sống và được tồn tại và tình thương bao la đó vẫn và dành cho mỗi một tội nhân như chúng ta.

 

Và bên cạnh chúng ta, ai dạy chúng ta chính xác? Ai dạy chúng ta thực hành? Ai cố vấn để chúng ta can đảm! Và ai giúp chúng ta để tin tưởng, dù là cơn dịch bệnh khắp nơi trong sự bế tắc, nhưng chúng ta vững lòng bình an để đi với Chúa, thuộc về Chúa trong những ngày và trong những giây phút cầu nguyện và mãi mãi thuộc về Chúa, trong Tuần Thánh đặc biệt của lịch sử hôm nay.

 

Chúng ta có Mẹ Maria, là một người đại diện cho thế giới, là một người đại diện của thiên quốc mà Chúa đã dành cho chúng ta có một người Mẹ dấu yêu. Sự hiền lành khiêm nhường của Mẹ và một đời sống cầu nguyện của Mẹ, một đời sống mà luôn luôn tìm đủ mọi cách cứu và dẫn chúng ta về với Thiên Chúa.

 

Để hôm nay chuỗi hạt Mân Côi, chứng minh tất cả những sự suy niệm đó là cả một cuộc đời của Mẹ dành cho thế giới của loài người, để dẫn chúng ta về với Thiên Chúa. Cho nên, chúng ta cảm tạ ơn Mẹ, Mẹ giúp chúng ta trên bước đường trở về, Mẹ giúp chúng ta thăng tiến trong đức tin, Mẹ dẫn chúng ta đến với một Đang Thiên Chúa uy quyền duy nhất mà chúng ta tôn thờ. Mẹ dẫn chúng ta qua những lúc lâm nguy hoạn nạn, Mẹ dẫn chúng ta trong cơn của dịch bệnh. Hãy có lòng tin và nhẫn nại chấp nhận để nhìn ra nơi thân phận yếu đuối của tội lỗi mà ăn năn sám hối, để để chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa từ linh hồn để thể xác, qua món quà Sáu Lạy.

 

Hôm nay là một điều hạnh phúc nhất với ngày mà chúng ta bước vào Tuần Thánh, để chúng ta chuẩn bị tâm hồn, để được cảm nghiệm, suy niệm qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần là một điều rất vĩ đại và chiều sâu của tiếp tục, của Phúc Âm Tin Mừng, của lịch sử được ban đến cho thế hệ của nhân loại ngày hôm nay, để nhắc nhở chúng ta quay trở về với Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót. Chúng ta không thể nào thiếu Mẹ hay vắng bóng Mẹ trong cuộc đời. Nhất định Mẹ sẽ dẫn chúng ta cho đến đoạn cuối cùng của lịch sử để chúng ta thuộc về Chúa và vĩnh viễn trong Chúa. Amen.

 

Lucia, cùng với tất cả những người anh chị em xin được kết thúc với chuỗi Mân Côi Năm Sự Thương vào buổi chiều hôm nay. Chúng con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.


Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

 – nrttej.org

Rước Mình Thánh Chúa Ra Thế Giới

– EucharisticJesus.net

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người bạn quen biết.

 

 

 

 

 

 

Language:

  • English
  • Tiếng Việt
  • Español
  • Filipino
  • Français
  • Português
  • Italiano
  • 中文

Lưu trữ

FOR LIVE ADORATION CLICK HERE

JESUS CHRIST AT EMMAUS FOUNDATION

JESUS CHRIST AT EMMAUS FOUNDATION:

Jesus Christ at Emmaus Foundation
is a nonprofit, tax-exempt 501(c)(3) organization in the United States (and in Canada [Chapter C-38] under the legally registered name “The Foundation Jesus Christ Emmaus” – Canadian Registration No. 1174954967). Support heaven’s efforts! No gift too small. Please contact us for more information at nrtte@mail.com.
Tháng Chín 2020
C H B T N S B
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930