Sáu Cái Bái Lạy

Share

  

 Tràng Hạt Sáu Lạy

Lời Cầu Nguyện Sáu Cái Bái Lạy trước khi rước lễ

 Sáu Bai Lay – Ngôn ngữ khác (tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Trung Quốc)

CACH THUC HANH SAU BAI LAY:


Cách thực hành Sáu Bái Lạy

Sáu Bái Lạy, được mạc khải cho sứ giả, “L.” là một phương cách mạnh mẽ nhất để trở về với Thiên Chúa và sự hoán cải hằng ngày. Tốt nhất, nên thực hành Sáu Bái Lạy trước Thánh Thể, và thực hành trước bàn thánh, trước cây thánh giá, và trước ảnh Lòng Chúa Thương Xót hoặc một hình ảnh của Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria.

Sáu Bái Lạy biểu hiện ước muốn của chúng ta để trở về với Thiên Chúa của chúng ta hoặc để tiến đến gần hơn với Ngài.  Với toàn thể con người của chúng ta – linh hồn và thân xác – đầu phục và phục tùng, chúng ta khiêm tốn cầu xin sự tha thứ của Ngài và xin dâng lên các ý nguyện của chúng ta với Ngài và Đức Mẹ, xin sự giúp đỡ từ bi và sự bảo vệ của các Ngài. Đồng thời, chúng ta chúng ta khao khát kích động lên ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, như trong ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên. Chúng ta cầu xin cùng ngọn lửa này chiếu sáng linh hồn và trái tim chúng ta, cho chính chúng ta và toàn thế giới – để cho đức tin của chúng ta được củng cố và hiển thị cho nhân loại làm thế nào để trở về với Thiên Chúa. Lý tưởng nhất là Sáu Bái Lạy nên được thực hành hàng ngày.

 

Sáu Bái Lạy được thực hành theo cách sau đây:

Thứ Nhất, quỳ gối xuống và cúi đầu xuống trước Đức Chúa Cha.

Thứ hai, trước khi dâng lên những lời cầu nguyện cho mỗi bái lạy, đặt hai bàn tay lại với nhau ngay vị trí trái tim của bạn; đưa hai bàn tay thẳng ra trước mặt bạn*, rồi nâng chúng lên thẳng lên trời với cả hai bàn tay chắp lại với nhau trên đầu của bạn**, bằng cách này chúng ta biểu hiện rằng chỉ có một Thiên Chúa mà chúng ta thờ phượng và tôn kính.

Thứ ba, hạ cánh tay và bàn tay của bạn và đặt khuỷu tay của bạn trên sàn nhà; cúi xuống cho đến khi trán chạm nền đất. Đồng thời, quỳ trên đôi chân của mình với hai bàn tay chắp lại với nhau trong một vị trí cầu nguyện đặt trên đầu của bạn; điều này có nghĩa là bạn đang kêu gọi sự soi sáng của Chúa Thánh Thần và những ân sủng Ngài ban cho khi chúng ta dâng lời cầu nguyện từ trái tim của chúng ta.

Thứ tư, vẫn ở vị trí này trong khi bạn cầu nguyện qua mỗi bái lạy, thờ lạy và thờ phượng Thiên Chúa hay tôn kính Mẹ Maria. Sau khi phát biểu mỗi bái lạy, hãy dâng lên những lời cầu nguyện của bạn cho Thiên Chúa hay Đức Mẹ, tùy thuộc vào bái lạy nào mình đang dâng. Đó là những lời cầu nguyện từ trái tim và tâm trí bạn trong sự tạ ơn, và cầu xin cho thế giới; cho Giáo Hội; cho các linh mục và tu sĩ; cho những linh hồn trong luyện ngục; cho gia đình, cho sức khoẻ, cho các vấn đề về tài chính; cho quốc gia và những người lãnh đạo của bạn; hoặc bất kỳ lời cầu nguyện nào khác mà bạn cảm hứng để dâng lên.

 

Thứ năm, trước mỗi lạy của Sáu Bái Lạy, hãy nói lớn tiếng hoặc thầm lặng:

⦁ Bái Lạy Thứ Nhất con xin dâng lên Đức Chúa Cha (vào cuối những lời cầu nguyện của bạn nói “Totus Tuus” ***).

⦁ Bái Lạy Thứ Hai con xin dâng lên Đức Chúa Con (vào cuối những lời cầu nguyện của bạn nói “Totus Tuus”).

⦁ Bái Lạy Thứ Ba con xin dâng lên Đức Chúa Thánh Thần (vào cuối những lời cầu nguyện của bạn nói “Totus Tuus”).

⦁ Bái Lạy Thứ Tư con xin dâng lên Mình và Máu của Chúa Giêsu (vào cuối những lời cầu nguyện của bạn nói “Totus Tuus”).

⦁ Bái Lạy Thứ Năm con xin dâng lên Năm Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu (vào cuối những lời cầu nguyện của bạn nói “Totus Tuus”).

⦁ Bái Lạy Thứ Sáu con xin dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và cho sự chiến thắng của Mẹ (rồi bạn cầu nguyện từ trái tim của bạn lên Đức Chúa Cha – trước tiên là tạ ơn Đức Chúa Cha vì đã ban Đức Mẹ cho chúng ta, sau đó xin Ngài cho phép dâng bái lạy này lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và cho sự chiến thắng của Mẹ (vào cuối những lời cầu nguyện của bạn nói “Totus Tuus”).

Cuối cùng, sau khi dâng lên mỗi một bái lạy trong Sáu Bái Lạy và những lời cầu nguyện từ trái tim mỗi người, chúng ta dâng lời cầu nguyện để tạ ơn Thánh Giuse; các vị Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael; tất cả các thiên thần; và các thiên thần bản mệnh của chúng ta; và tất cả các thánh — và cầu xin sự bảo vệ và cầu bầu của họ.

Nếu bn thc s không th thc hin đưc Sáu Bái Lạy, bn có th gt đu, cúi đu, hoc quỳ gi, hoc ch ph phc trái tim mt cách thiêng liêng và dâng li cu nguyn.

 

* Khi làm điều này, chúng ta đang thưa với Thiên Chúa rằng chúng ta muốn trở về với Ngài bằng trái tim và linh hồn của chúng ta.

** Khi làm điều này, chúng ta đang thưa với Thiên Chúa rằng chúng ta muốn trở về với Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa độc nhất mà chúng ta thờ phượng, Thiên Chúa mà chúng ta tin tưởng, Thiên Chúa mà chúng ta phủ phục và tôn thờ; và chúng ta cầu xin Đức Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa cho thế giới của chúng ta, cho trái tim và linh hồn của chúng ta – nhờ ngọn lửa của Đức Chúa Thánh Thần, đức tin của chúng ta sẽ lớn lên và chúng ta nhận ra sự khác biệt giữa thiện và ác, để chúng ta nhìn nhận ra Thiên Chúa bằng các bái lạy của chúng ta, với tấm lòng ăn năn của chúng ta và sự thống hối của chúng ta.

*** “Totus Tuus” (tiếng Latin là [Tôi] hoàn toàn thuộc về Người) nói với Ngôi Vị được dâng trong mỗi bái lạy. Đó là một thành ngữ của Thánh Louis de Montfort và là phương châm chính thức của Thánh Gioan Phaolô II.)

 

(Đây không phải là lần đầu tiên mà cái bái lạy đã được tiết lộ trong sự mặc khải cá nhân. Tại Fatima vào năm 1916, thiên thần đã dạy ba trẻ mục đồng để bái lạy. Trong lần đầu tiên thiên thần hiện ra, sau khi thiên thần tiến lại gần, chị Lucia kể lại, “Và thiên thần nói, Đừng sợ. Tôi là Thiên thần Hòa bình. Hãy cầu nguyện với tôi”. Thiên thần quỳ xuống và chạm trán của mình xuống mặt đất. Với một sự thúc đẩy siêu nhiên, chúng tôi đã làm theo như vậy, lặp đi lặp lại những lời chúng tôi nghe thiên thần nói: « Lạy Chúa ! Con tin, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những ai không tin, không thờ lạy, không trông cậy,và không yêu mến Chúa. » Sau khi lặp lại lời cầu nguyện này ba lần thì thiên thần đứng lên và nói với chúng tôi: “Hãy cầu nguyện theo cách này […]”. Sau khi thiên thần kêu gọi ba trẻ mục đồng hãy khoan hậu cầu nguyện và làm việc đền tội trong lần hiện ra thứ hai của mình, chị Lucia kể lại, “Vì lý do này mà chúng tôi bắt đầu từ đó về sau hiến dâng cho Chúa tất cả mọi thứ làm cho chúng tôi bị nhục và xấu hổ, tuy nhiên chúng tôi không tìm các hình thức hành hạ thể xác và thống hối khác mà chỉ quỳ bái lạy hết giờ này qua giờ khác với trán của chúng tôi chạm xuống mặt đất, lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện Thiên Thần đã dạy cho chúng tôi”. Sau đó, trong lần hiện ra thứ ba và cuối cùng, thiên thần đã lạy hai lần – một lần khi chầu Thánh Thể và một lần sau khi cho ba trẻ mục đồng rước Mình Thánh Chúa, trong khi giảng dạy cho ba trẻ mục đồng những gì có thể được mô tả như là một lời cầu nguyện Thánh Thể. Sau cùng, nữ tu Lucia đã cúi đầu quỳ bái lạy trong khi cầu nguyện lời cầu nguyện của Thiên thần trước khi nữ tu được Đức Mẹ hiện ra với mình lần cuối cùng ngày 13 tháng 6 năm 1929, trong nhà nguyện tu viện của nữ tu.)


 

Nhận các tin nhắn này qua email

* Trường này được yêu cầu

Theo dõi bản tin của chúng tôi